Industriell ekonomi - logistikingenjör

Välkommen till Högskolan i Borås och din nya utbildning!

Terminen startar den 2 september med introduktionsdagar tillsammans med Studentkåren i Borås. Den 4 september anordnas Enter - en gemensam introduktionsdag med information och festliga aktiviteter för studenter inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Mer information om Enter hittar du här.

Nedan hittar du också ditt schema med information om kursstart och lokal med mera.

Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: TGIEL
Programtillfälleskod: TGIEL19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Logistikingenjör (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Distribution & E-handel

 • Kursinformation för Distribution & E-handel
 • Anmälningskod: E12V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Examensarbete i Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E13V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 5 juni

Hösten 2021

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

 • Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
 • Anmälningskod: E10H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Styrning av försörjningskedjor

 • Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor
 • Anmälningskod: E09H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Logistiska teorier och deras tillämpning

 • Kursinformation för Logistiska teorier och deras tillämpning
 • Anmälningskod: E13H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Materialplanering och styrning på grundnivå

 • Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
 • Anmälningskod: E12H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Mekaniska konstruktioner

 • Kursinformation för Mekaniska konstruktioner
 • Anmälningskod: E84V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 mars

Operativ verksamhetsstyrning

 • Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
 • Anmälningskod: E79V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 mars

Hösten 2020

Grundläggande statistik med regressionsanalys

 • Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
 • Anmälningskod: E67H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Kvalitet och ledningssystem

 • Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
 • Anmälningskod: E64H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Logistikens verktyg och metoder

 • Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
 • Anmälningskod: E50H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 november - 17 januari

Våren 2020

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E51V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 22 mars

Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram

 • Kursinformation för Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram
 • Anmälningskod: E93V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 mars - 7 juni

Vetenskapsteori och metod

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och metod
 • Anmälningskod: E94V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2019

Introduktion till industriell ekonomi - Logistikingenjör/Arbetsorganisation och ledarskap

 • Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi - Logistikingenjör/Arbetsorganisation och ledarskap
 • Anmälningskod: E79H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

 • Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
 • Anmälningskod: E77H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E82H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 19 januari