Magisterprogram i Textilt Management

Välkommen!

Terminen startar den 2 september med introduktionsdagar tillsammans med Studentkåren i Borås.

3 september, kl. 13:00-14:15 ges information från studierektorerna på engelska i Vestindien B och C i Textile Fashion Center. Programansvariga kommer även finnas på plats för att svara på ev frågor och guida er vidare under dagen. Kl. 14:30-16:00 Presentation och information från programansvarig. Lokal meddelas under förmiddagen och ska finnas inlagt i ditt schema i KronoX.

4 september anordnas Enter - en gemensam introduktionsdag med information och festliga aktiviteter för studenter inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Anmälan och mer information om Enter hittar du här. Glöm inte att anmäla dig senast 29 augusti.

Nedan hittar du också ditt schema med information om kursstart och lokal med mera.

Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: AMATM
Programtillfälleskod: AMATM19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Motivationsbrev I motivationsbrevet som ska skrivas på engelska, motiverar du varför just du ska få en plats vid det program du har sökt. Brevet ska motivera varför du är lämpad att gå programmet och hur du förväntar dig programmet i förhållande till din framtida karriär. Med brevet demonstrerar du också din kommunikativa förmåga. Om du har ansökt till mer än ett masterprogram inom Textilt management (ansökningkoder: 92055, 92057, 92059) ska det vara tydligt i brevet vilka prioriteringar du gjort mellan de olika programmen. Följande måste vara tydligt i brevet: Dina kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, ansökningsnummer. Brevet får inte vara längre än en A4-sida exklusive kontaktuppgifter. Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på "Mina sidor" på www.antagning.se senast den 20 juni 2019. Rekommenderat innehåll Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är, din akademiska bakgrund, din yrkeserfarenhet och din relation till ämnet textil och mode. Beskriv också dina personliga egenskaper i projekt och individuellt arbete. Intervju De sökande som har valts ut för intervjuer kommer kontaktas med en tid och information för en intervju. Det är den sökandes ansvar att nödvändiga programvaror är installerade på datorn, att internetuppkopplingen är tillräcklig och att det fotot på den identifikationshandling som skickades in i samband med ansökan går att använda för identifiering vid intervjun. Datum för intervjuerna kommer annonseras senare. Intervjuerna kommer att äga rum den 27-28 juli samt 2-3 juli. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Hanna Wittrock
Programansvarig Olga Chkanikova

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Examensarbete i textilt management

Kursinformation för Examensarbete i textilt management
Anmälningskod: M23V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Fashion retail marknadsföring och kommunikation

Kursinformation för Fashion retail marknadsföring och kommunikation
Anmälningskod: M21V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Projektledning och entreprenörskap

Kursinformation för Projektledning och entreprenörskap
Anmälningskod: M22V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Företagande och affärer i textil och modebranschen

Kursinformation för Företagande och affärer i textil och modebranschen
Anmälningskod: M52H9
Typ: Valbar
Period: 2 september - 29 september

Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin

Kursinformation för Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin
Anmälningskod: M56H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion

Kursinformation för Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion
Anmälningskod: M53H9
Typ: Obl.
Period: 30 september - 10 november

Introduktion till Textilt Management och Företagsekonomi

Kursinformation för Introduktion till Textilt Management och Företagsekonomi
Anmälningskod: M51H9
Typ: Valbar
Period: 2 september - 29 september

Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion

Kursinformation för Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion
Anmälningskod: M55H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management

Kursinformation för Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management
Anmälningskod: M54H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november