Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Välkommen till din nya utbildning magisterstudent!

Du kommer att delta i en utbildning som ger dig kunskap inom hållbarhetsaspekter i byggande, kunskap som företag och kommuner efterfrågar och samhället ställer mer och mer krav på. Du får inblick i byggprojekt med anknytning till miljö-, ekonomi och sociala aspekter och får kunskap om bl.a certifieringssystem och livcyckelanalys och vikten med systemtänkande och tvärvetenskaplighet för att hitta hållbara lösningar.

Välkomna till att träffas för en första gång på tisdag 3/9 kl. 09:15 i sal D517.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: KMBYG
Programtillfälleskod: KMBYG19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Agnes Nagy

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Examensarbete i magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Kursinformation för Examensarbete i magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande
Anmälningskod: E26V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Klassningssystem för byggnader och hållbara städer

Kursinformation för Klassningssystem för byggnader och hållbara städer
Anmälningskod: E25V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Robusta försörjningssystem

Kursinformation för Robusta försörjningssystem
Anmälningskod: E27V0
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2019

Byggnaden som system

Kursinformation för Byggnaden som system
Anmälningskod: E06H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter

Kursinformation för Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter
Anmälningskod: E04H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM

Kursinformation för Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM
Anmälningskod: E07H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Resurseffektivt byggande: LCA, LCC

Kursinformation för Resurseffektivt byggande: LCA, LCC
Anmälningskod: E05H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november