Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Dear student,   

We welcome you cordially to our programme and hope that you will enjoy our courses. Digital libraries and information services have become a landmark of the modern society. Many organizations that develop digital resources and services require new competence of meeting users, strategic thinking and managing, designing and promoting them. You will have an opportunity to acquire knowledge and skills of investigating, building, running, evaluating and putting to the effective use different types of digital libraries.  

Read the welcoming information here (pdf)

Schedule

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: BMDD1
Programtillfälleskod: BMDD119h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Studierna är huvudsakligen distansbaserade. Visst deltagande vid träffar i Borås ingår under utbildningen. Dessa träffar sker 9-13 september 2019, en vecka i februari eller mars 2020, en vecka under hösten 2020 (förmodligen i september) och en dag för deltagande i masteruppsatsseminarium i månadsskiftet maj-juni 2021 (eller när din uppsats accepteras för seminarieventilering). Kommunikation mellan studenter och lärare sker däremellan via en lärplattform. För att kunna delta i kurserna måste du därför ha tillgång till en dator som du kan installera programvara på och som har Internet-uppkoppling med rimligt hög bandbredd. En smartphone, iPad, Chromebook eller liknande datorliknande redskap räcker inte, även om du kan använda dem för vissa uppgifter. Din Internet-uppkoppling behöver ha minst 10 Mbps nedladdningshastighet, även om du ibland kan klara dig med mindre. Vissa inspelningar kan kräva ännu högre nedladdningshastighet. Du kan komma att behöva köpa viss programvara, även om vi så långt det går försöker utnyttja programvara som inte är avgiftsbelagd för studenterna. För att delta i seminarier online behöver du också en webkamera och ett headset med hörlurar samt mikrofon som du kan koppla till din dator. Undervisningsspråket är engelska.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Rachel Pierce

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Hösten 2020

Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek

 • Kursinformation för Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek
 • Anmälningskod: B30H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Information retrieval 2

 • Kursinformation för Information retrieval 2
 • Anmälningskod: B24H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 november - 17 januari

Teknik för digitala bibliotek 2

 • Kursinformation för Teknik för digitala bibliotek 2
 • Anmälningskod: B54H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Våren 2020

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

 • Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B22V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 25 mars

E-boken: produktion, distribution och läsning

 • Kursinformation för E-boken: produktion, distribution och läsning
 • Anmälningskod: B20V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

 • Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B34V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 7 juni

Hösten 2019

Information retrieval 1

 • Kursinformation för Information retrieval 1
 • Anmälningskod: B59H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Teknik för digitala bibliotek 1

 • Kursinformation för Teknik för digitala bibliotek 1
 • Anmälningskod: B60H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Utveckling och ledning av digitala bibliotek

 • Kursinformation för Utveckling och ledning av digitala bibliotek
 • Anmälningskod: B61H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 19 januari