Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD119h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Observera

Utbildningen ges som blended learning på heltid med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Höstens första sammankomst i Borås är förlagd till den 16 t.o.m 20 september. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. För att kunna ta del av undervisningen på ett tillfredsställande vis måste du därför ha tillgång till en dator på vilken du kan installera program, samt ha access till internet. Det är inte tillräckligt med en smartphone, iPad, Chromebook eller andra datorliknande utrustning. Din bandbredd behöver ha en nedladdningshastighet av minst 10 Mbps, även om lägre hastighet kan vara tillräckligt för vissa uppgifter. Vissa inspelningar kan kräva högre hastighet än så. Du kan behöva köpa programvara, även om vi så långt det går söker vila på kostnadsfri programvara. För att delta i seminarier behöver du också webkamera, hörlurar och mikrofon.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mikael Gunnarsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Valkomstbrev.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Masteruppsats, distans

Kursinformation för Masteruppsats, distans
Anmälningskod: B31V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Forskningsmetoder, distans

Kursinformation för Forskningsmetoder, distans
Anmälningskod: B26H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Information retrieval

Kursinformation för Information retrieval
Anmälningskod: B27H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Projekt i kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Projekt i kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B52H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Våren 2020

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
Anmälningskod: B17V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 25 mars

Bibliotekariens pedagogiska roll i lärandemiljöer

Kursinformation för Bibliotekariens pedagogiska roll i lärandemiljöer
Anmälningskod: B32V0
Typ: Valbar
Period: 26 mars - 7 juni

Digitala metoder: Textanalys och visualisering

Kursinformation för Digitala metoder: Textanalys och visualisering
Anmälningskod: B53V0
Typ: Valbar
Period: 26 mars - 7 juni

E-boken: produktion, distribution och läsning

Kursinformation för E-boken: produktion, distribution och läsning
Anmälningskod: B19V0
Typ: Valbar
Period: 20 januari - 7 juni

Informationssökning och kritisk granskning i lärandemiljöer

Kursinformation för Informationssökning och kritisk granskning i lärandemiljöer
Anmälningskod: B18V0
Typ: Valbar
Period: 20 januari - 25 mars

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
Anmälningskod: B33V0
Typ: Valbar
Period: 26 mars - 7 juni

Hösten 2019

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B25H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B27H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Introduktion till kunskapsorganisation

Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
Anmälningskod: B26H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B56H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: B28H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

XML och kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B57H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari