Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD119h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Observera

Utbildningen ges som blended learning på heltid med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Höstens första sammankomst i Borås är förlagd till den 16 t.o.m 20 september. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. För att kunna ta del av undervisningen på ett tillfredsställande vis måste du därför ha tillgång till en dator på vilken du kan installera program, samt ha access till internet. Det är inte tillräckligt med en smartphone, iPad, Chromebook eller andra datorliknande utrustning. Din bandbredd behöver ha en nedladdningshastighet av minst 10 Mbps, även om lägre hastighet kan vara tillräckligt för vissa uppgifter. Vissa inspelningar kan kräva högre hastighet än så. Du kan behöva köpa programvara, även om vi så långt det går söker vila på kostnadsfri programvara. För att delta i seminarier behöver du också webkamera, hörlurar och mikrofon.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Mikael Gunnarsson

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Valkomstbrev.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Masteruppsats, distans

 • Kursinformation för Masteruppsats, distans
 • Anmälningskod: B31V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Information retrieval

 • Kursinformation för Information retrieval
 • Anmälningskod: B27H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Forskningsmetoder, distans

 • Kursinformation för Forskningsmetoder, distans
 • Anmälningskod: B26H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Projekt i kultur- och informationsverksamheter

 • Kursinformation för Projekt i kultur- och informationsverksamheter
 • Anmälningskod: B52H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 november - 17 januari

Våren 2020

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

 • Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B17V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 25 mars

Informationssökning och kritisk granskning i lärandemiljöer

 • Kursinformation för Informationssökning och kritisk granskning i lärandemiljöer
 • Anmälningskod: B18V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 20 januari - 25 mars

E-boken: produktion, distribution och läsning

 • Kursinformation för E-boken: produktion, distribution och läsning
 • Anmälningskod: B19V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 20 januari - 7 juni

Bibliotekariens pedagogiska roll i lärandemiljöer

 • Kursinformation för Bibliotekariens pedagogiska roll i lärandemiljöer
 • Anmälningskod: B32V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 26 mars - 7 juni

Digitala metoder: Textanalys och visualisering

 • Kursinformation för Digitala metoder: Textanalys och visualisering
 • Anmälningskod: B53V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 26 mars - 7 juni

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

 • Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B33V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 26 mars - 7 juni

Hösten 2019

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
 • Anmälningskod: B25H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
 • Anmälningskod: B27H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Introduktion till kunskapsorganisation

 • Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
 • Anmälningskod: B26H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Vetenskaplig publicering

 • Kursinformation för Vetenskaplig publicering
 • Anmälningskod: B28H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

 • Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
 • Anmälningskod: B56H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 19 januari

XML och kontrollerade vokabulärer

 • Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
 • Anmälningskod: B57H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 19 januari