Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Välkommen!

Terminen startar den 2 september med introduktionsdagar tillsammans med Studentkåren i Borås. 

3 september, kl. 13:00-14:15 ges information från studierektorerna på engelska i Vestindien B och C i Textile Fashion Center. Programansvariga kommer även finnas på plats för att svara på ev frågor och guida er vidare under dagen. Kl. 14:30-16:00 Presentation och information från programansvarig. Lokal meddelas under förmiddagen och ska finnas inlagt i ditt schema i KronoX.

4 september anordnas Enter - en gemensam introduktionsdag med information och festliga aktiviteter för studenter inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Anmälan och mer information om Enter hittar du här. Glöm inte att anmäla dig senast 29 augusti.

Nedan hittar du också ditt schema med information om kursstart och lokal med mera.

Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: AMFMM
Programtillfälleskod: AMFMM19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Motivationsbrev I motivationsbrevet som ska skrivas på engelska, motiverar du varför just du ska få en plats vid det program du har sökt. Brevet ska motivera varför du är lämpad att gå programmet och hur du förväntar dig programmet i förhållande till din framtida karriär. Med brevet demonstrerar du också din kommunikativa förmåga. Om du har ansökt till mer än ett masterprogram inom Textilt management (ansökningkoder: 92055, 92057, 92059) ska det vara tydligt i brevet vilka prioriteringar du gjort mellan de olika programmen. Följande måste vara tydligt i brevet: Dina kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, ansökningsnummer. Brevet får inte vara längre än en A4-sida exklusive kontaktuppgifter. Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på "Mina sidor" på www.antagning.se senast den 20 juni 2019. Rekommenderat innehåll Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är, din akademiska bakgrund, din yrkeserfarenhet och din relation till ämnet textil och mode. Beskriv också dina personliga egenskaper i projekt och individuellt arbete. Intervju De sökande som har valts ut för intervjuer kommer kontaktas med en tid och information för en intervju. Det är den sökandes ansvar att nödvändiga programvaror är installerade på datorn, att internetuppkopplingen är tillräcklig och att det fotot på den identifikationshandling som skickades in i samband med ansökan går att använda för identifiering vid intervjun. Datum för intervjuerna kommer annonseras senare. Intervjuerna kommer att äga rum den 27-28 juli samt 2-3 juli. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2020

Konsumentbeteende i modesektorn

 • Kursinformation för Konsumentbeteende i modesektorn
 • Anmälningskod: M95H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

Varumärkesbyggande i modesektorn, ett internationellt perspektiv

 • Kursinformation för Varumärkesbyggande i modesektorn, ett internationellt perspektiv
 • Anmälningskod: M57H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

Avancerad detaljhandel och kommunikation inom modesektorn

 • Kursinformation för Avancerad detaljhandel och kommunikation inom modesektorn
 • Anmälningskod: M91H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari

Konsumtion och varumärkesbyggande - kulturella perspektiv på modemarknaden

 • Kursinformation för Konsumtion och varumärkesbyggande - kulturella perspektiv på modemarknaden
 • Anmälningskod: M60H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Fashion retail marknadsföring och kommunikation

 • Kursinformation för Fashion retail marknadsföring och kommunikation
 • Anmälningskod: M21V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 29 mars

Projektledning och entreprenörskap

 • Kursinformation för Projektledning och entreprenörskap
 • Anmälningskod: M22V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 29 mars

Fältstudie i textilt management

 • Kursinformation för Fältstudie i textilt management
 • Anmälningskod: M24V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 mars - 7 juni

Hösten 2019

Företagande och affärer i textil och modebranschen

 • Kursinformation för Företagande och affärer i textil och modebranschen
 • Anmälningskod: M65H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 september - 29 september

Introduktion till Textilt Management och Företagsekonomi

 • Kursinformation för Introduktion till Textilt Management och Företagsekonomi
 • Anmälningskod: M64H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 september - 29 september

Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management

 • Kursinformation för Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management
 • Anmälningskod: M67H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 10 november

Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion

 • Kursinformation för Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion
 • Anmälningskod: M66H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 september - 10 november

Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin

 • Kursinformation för Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin
 • Anmälningskod: M56H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari

Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion

 • Kursinformation för Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion
 • Anmälningskod: M55H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari