Sjuksköterskeutbildning

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Elisabeth Lindberg

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev SSK-utbildningen hösten 2019.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Hälsofrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Hälsofrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: W28H1
Gruppnamn: C
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 3 oktober

Hälsofrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Hälsofrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: W30H1
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 15 november - 19 december

Hälsofrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Hälsofrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: W29H1
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 4 oktober - 7 november

Komplex vård

Kursinformation för Komplex vård
Anmälningskod: W27H1
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 8 november - 19 december

Multifaktoriell ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W31H1
Typ: Obl.
Period: 20 december - 16 januari

Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa

Kursinformation för Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
Anmälningskod: W24H1
Gruppnamn: C
Typ: Obl.
Period: 15 november - 19 december

Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa

Kursinformation för Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
Anmälningskod: W23H1
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 11 oktober - 14 november

Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa

Kursinformation för Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
Anmälningskod: W22H1
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 3 oktober

Våren 2021

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
Anmälningskod: W15V1
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 12 april - 6 juni

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
Anmälningskod: W17V1
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 1 mars - 25 april

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
Anmälningskod: W19V1
Gruppnamn: C
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 14 mars

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II

Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
Anmälningskod: W14V1
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 1 mars - 11 april

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II

Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
Anmälningskod: W16V1
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 februari

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II

Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
Anmälningskod: W21V1
Gruppnamn: C
Typ: Obl.
Period: 26 april - 6 juni

Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
Anmälningskod: W91V1
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 februari

Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
Anmälningskod: W92V1
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 26 april - 6 juni

Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
Anmälningskod: W93V1
Gruppnamn: C
Typ: Obl.
Period: 15 mars - 25 april

Hösten 2020

Kliniska färdigheter

Kursinformation för Kliniska färdigheter
Anmälningskod: W07H0
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 20 september

Kliniska färdigheter

Kursinformation för Kliniska färdigheter
Anmälningskod: W07H0
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 20 september

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
Anmälningskod: W09H0
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 21 september - 1 november

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
Anmälningskod: W39H0
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 9 november - 20 december

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I

Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I
Anmälningskod: W10H0
Typ: Obl.
Period: 21 december - 17 januari

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II

Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
Anmälningskod: W38H0
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 2 november - 20 december

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II

Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
Anmälningskod: W08H0
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 21 september - 8 november

Våren 2020

Farmakologi och läkemedelsräkning

Kursinformation för Farmakologi och läkemedelsräkning
Anmälningskod: W44V0
Typ: Obl.
Period: 2 mars - 5 april

Mikrobiologi och vårdhygien

Kursinformation för Mikrobiologi och vårdhygien
Anmälningskod: W05V0
Typ: Obl.
Period: 6 april - 26 april

Somatisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Somatisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W03V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 1 mars

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I

Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I
Anmälningskod: W06V0
Typ: Obl.
Period: 27 april - 7 juni

Hösten 2019

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Kursinformation för Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Anmälningskod: W91H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november