Webbredaktör, distansutbildning

I Kronox finner du länk till schemat (extern länk)

Vanliga frågor: Webbredaktör, distans

senaste uppdatering: 12 juli 2019

Kan jag läsa webbredaktörsprogrammet utan att veta precis "allt" om data, hemsidor m.m.?

För att kunna hänga med i webbredaktörprogrammets undervisning behöver du ha en god vana vid och ett intresse för att arbeta med datorer. Däremot behöver du inte ha några erfarenheter av att t ex skapa hemsidor eller skapa och redigera grafik. En del studenter upplever att de delar av utbildningen som innefattar kodning och programmering kan vara krångliga och ta tid att lära sig, men om du bara är beredd på att avsätta extra tid för studierna om så är fallet är det inget problem.

Jag ser att webbredaktörsutbildningen går på distans. Innebär det att jag måste åka till Borås på vissa träffar?

Nej, programmet innehåller inga träffar förlagda till Borås. Se nedan kring hur undervisningen är upplagd i programmet.

Är utbildningen väldigt tekniskt inriktad?

Ja, men flera kurser är mer samhällsvetenskapligt och/eller humanistiskt orienterade. Ämnesområdet informationsarkitektur är mångfacetterat och vi söker också integrera flera olika perspektiv på omvärld och vetenskap med innehållet i utbildningen.

Är det många som söker till Webbredaktörsprogrammet som ges på distans?

Se Universitets- och högskolerådets statistik (extern länk).

Vilken kompetens får jag genom utbildningen?

Vår målsättning är att du skall utveckla en mångfacetterad kompetens i fråga om arbete i webbmiljöer och utveckla kunskaper i informationsarkitektur (vilket är benämningen på ämnesområdet), samt angränsande områden som spänner över flera vetenskapliga discipliner. Utbildningen behandlar bl a design och grafisk form; informationsjuridik; programmering; redaktionellt arbete; metoder för webbplatsutveckling, samt sådan grundläggande vetenskaplig teori och metod som krävs för vidare studier på avancerad nivå utöver vad som fordras för ditt självständiga arbete på kandidatnivå (kandidatuppsatsen).

Jag skulle vilja jobba på ett företag och ha hand om deras webbplats, är det något jag kan lära mig om jag går Webbredaktörprogrammet?

Att utveckla och förbättra ett företags eller en organisations webbplats är en av de vanligaste arbetsuppgifterna för en student som utexaminerats hos oss och därmed ett centralt tema i flera kurser.

Finns det någon praktik i webbredaktörsprogrammet?

Ja och nej.
I slutet av utbildningens andra år ingår att du i nära samverkan med ett företag eller en organisation ska föreslå förändringar av och/eller utveckla deras webbplats utifrån de behov som företaget eller organisationen uttrycker att de har. På så vis kan du få inblick i en möjlig framtida arbetsplats förutsättningar.

Används Mac eller PC i utbildningen? Spelar det någon roll vad man själv har?

Nej. Du måste dock ha en dator med möjlighet att installera program. En iPad eller Chromebook är inte tillräcklig för alla kurser.

I det särskilt utvecklade undervisningsmaterial som förberetts och distribueras av lärare i vissa kurser kan det finnas anvisningar och instruktioner som är särskilt anpassade för särskilda versioner av programvaror, men de är i allmänhet inte svåra att översätta från en miljö till en annan. Det är dessutom en fördel att vänja sig vid olika plattformar, emedan det är något som varierar från arbetsplats till arbetsplats.

Hur är undervisningen upplagd?

Utbildningen på distans bedrivs med ett urval av kommunikationsmetoder med betoning på sådana som är interaktiva. Kommunikation med lärare sker t ex i hög grad via skype-liknande videoverktyg och i diskussionsforum. I utbildningen används också inspelade föreläsningar i viss utsträckning men även mer traditionella former som skriftliga studieanvisningar. Det är ett återkommande inslag i utbildningen där du som student behöver vara uppkopplad vid en given tidpunkt.

Jag har tänkt att arbeta heltid vid sidan av studierna, är det möjligt?

Utbildningsprogrammet ges på heltid, vilket i normalfallet fordrar omkring 40 timmars studier i veckan, samtidigt som vitala schemalgda aktiviteter är förlagda till normal arbetstid, så det är inte att rekommendera.

Det står att undervisning är på dagtid, innebär detta att jag måste vara uppkopplad dagtid?

Ja, det förekommer i hög grad föreläsningar, genomgångar och seminarier i realtid som är förlagda till normal arbetstid/dagtid. Därutöver förekommer det examinerande moment, seminarier och tentamina, som också är förlagda till normal arbetstid. Hur frekventa sådana händelser i realtid är i utbildningen varierar mellan olika kurser och under olika tidsperioder. Det är därför svårt att svara på hur ofta de förekommer i genomsnitt genom hela utbildningen. Under den första kursen (som är mer intensiv) handlar det om ca 40 timmars närvaro över fyra och en halv vecka.

Genom schemaläggningen har vi haft som mål att skapa en ett program där kommunikation mellan lärare och studenter, samt mellan studenter, är centralt för lärandeprocessen. Det är viktigt att poängtera att programmet är ett program som ges på dagtid med en planerad studieordning.

När kommer schemat så jag ser när jag måste vara uppkopplad i så fall?

Schemat fylls på efter hand. Du kan följa aktuell status på http://schema.hb.se/setup/jsp/Schema.jsp?startDatum=idag&intervallTyp=m&intervallAntal=6&sokMedAND=false&sprak=SV&resurser=p.NGWDK19h&2C

Vilka program måste jag ha?

Du kommer att behöva flera olika typer av programvaror. Vissa av dem är gratis medan andra kostar en del pengar. Förutom den vanliga uppsättningen programvaror för t ex ordbehandling, kommer flera av Adobes programvaror att behövas, såsom Illustrator, Photoshop och InDesign. Adobe har för närvarande en kostnadsprincip som följer abonnemangsformen, så du kan - om du vill - vänta tills du verlkligen behöver dem.

Fixar skolan program eller måste jag köpa dessa själv?

Du får själv köpa nödvändiga programvaror.

Hur mycket ska jag räkna med att betala för programvarorna?

Det som kostar är framför allt Adobes programvaror, som Photoshop, InDesign och Illustrator. Det finns normalt studentrabatterade licenser. Se aktuella prisuppgifter på respektive webbplats.

Hur stor datorkapacitet behövs för att programmen ska fungera?

En någorlunda nyköpt dator (ej äldre än 4 år) borde räcka om den inte är prestandamässigt svag redan från början. De saker som är mest krävande i vår utbildning är att köra programvaror som Photoshop. Är datorn lite svag brukar programvaran visserligen funka, men det kan gå långsamt.

Hur snabb uppkoppling måste jag ha?

Det går inte i nuläget att ange ett exakt värde på hur snabb uppkopplingen behöver vara. Men någon form av bredbandsuppkoppling behöver du.

Vad är det för åldersspridning på studenterna?

Studenternas ålder varierar mellan 18 och 50.

Om sista ansökningsdag till högskolor/universitet har passerats – kan jag göra en sen ansökan?

Är utbildningen fortfarande öppen för anmälan kan du skicka in din anmälan via antagning.se. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdag. Håll gärna utkik på vår webbsida för kontinuerlig information om utbildningen. Det är inte på förhand känt när möjligheten till sen ansökan stänger.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser med liknande innehåll som jag har läst tidigare på högskolenivå?

Först som antagen student till en utbildning kan en förfrågan om tillgodoräknande av tidigare avklarade poäng ställas till institutionen som då värderar och beslutar om kurserna kan tillgodoräknas.

Mikael Gunnarsson, programansvarig

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: NGWDK
Programtillfälleskod: NGWDK19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende

Observera

Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform, på dagtid, vilket förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning. Som distansstudent får du själv köpa nödvändiga programvaror för dina studier på hemorten. Det förekommer inga fysiska träffar. Utbildningen går inte att kombinera med samtidigt förvärvsarbete av betydande omfattning.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Biträdande programansvarig: THNY
Programansvarig: David Gunnarsson Lorentzen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Tillämpad teori och metod

 • Kursinformation för Tillämpad teori och metod
 • Anmälningskod: B19V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 24 mars

Hösten 2021

Gränssnittsutveckling

 • Kursinformation för Gränssnittsutveckling
 • Anmälningskod: B15H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti - 31 oktober

UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering

 • Kursinformation för UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering
 • Anmälningskod: B44H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 1 november - 16 januari

Applikationsgränssnitt

 • Kursinformation för Applikationsgränssnitt
 • Anmälningskod: B45H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 1 december - 16 januari

Våren 2021

Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser

 • Kursinformation för Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser
 • Anmälningskod: B21V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 24 mars

Information genom bild och text

 • Kursinformation för Information genom bild och text
 • Anmälningskod: B22V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 24 mars

Teori och metod för webbplatsutveckling

 • Kursinformation för Teori och metod för webbplatsutveckling
 • Anmälningskod: B37V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 mars - 19 april

Projekt: webbplatsutveckling

 • Kursinformation för Projekt: webbplatsutveckling
 • Anmälningskod: B38V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 april - 6 juni

Hösten 2020

Animering och multimedia för webben

 • Kursinformation för Animering och multimedia för webben
 • Anmälningskod: B14H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 30 september

Formgivning av webbsidor

 • Kursinformation för Formgivning av webbsidor
 • Anmälningskod: B59H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 december - 17 januari

Våren 2020

Formgivning och layout

 • Kursinformation för Formgivning och layout
 • Anmälningskod: B25V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari - 25 mars

Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering

 • Kursinformation för Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering
 • Anmälningskod: B36V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 7 juni

Hösten 2019

Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv

 • Kursinformation för Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv
 • Anmälningskod: B65H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 oktober

Bild & grafisk produktion

 • Kursinformation för Bild & grafisk produktion
 • Anmälningskod: B10H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 oktober - 3 november

Tekniker för webbdesign

 • Kursinformation för Tekniker för webbdesign
 • Anmälningskod: B49H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 december - 19 januari