Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och till att du har valt att utbilda dig till ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9! Du lämnar nu din egen elevroll bakom dig för att tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Framför dig har du flera spännande och lärorika terminer.

Vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Du ska bli lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk och redan under den första terminen får du möjlighet att prova lärarrollen under två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Läs hela välkomstbrevet här (pdf)

För information gällande högskolans anpassningar till Covid-19 läs på www.hb.se/Student/

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: LASEA
Programtillfälleskod: LASEA20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Eva Hesslow

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2023

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I

 • Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I
 • Anmälningskod: L27V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2022

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I
 • Anmälningskod: L24H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Våren 2022

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L13V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L05V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 20 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L06V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari - 27 mars

Hösten 2021

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II
 • Anmälningskod: L23H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Våren 2021

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I
 • Anmälningskod: L28V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
 • Anmälningskod: L04H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari