Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap (boi) på masternivå vid Högskolan i Borås.

Masterprogrammet vänder sig till dig som har intresse av att arbeta med kvalificerat informationsarbete och utveckling av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. Kanske har du erfarenhet av sådant arbete sen tidigare, kanske är du ny inom detta område, det spelar ingen roll. Som student är du en väldigt viktig del av programmet och du kan berika det på flera sätt. Det händer mycket inom boi-området just nu och utmaningarna är många för att kunna utveckla, stödja och driva informationsintensiv verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Utbildningen kommer att skapa förutsättningar för dig att delta i, och kanske även leda, detta arbete.

Läs hela välkomstbrevet

För information gällande högskolans anpassningar till Covid-19 läs på www.hb.se/nystudent/

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD120h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mikael Gunnarsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
Anmälningskod: B12V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 24 mars

Digitala metoder: Textanalys och visualisering

Kursinformation för Digitala metoder: Textanalys och visualisering
Anmälningskod: B13V1
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 24 mars

Digitalisering av kulturarvsmaterial

Kursinformation för Digitalisering av kulturarvsmaterial
Anmälningskod: B15V1
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 6 juni

E-boken: distribution och läsning

Kursinformation för E-boken: distribution och läsning
Anmälningskod: B14V1
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 24 mars

Folkbibliotek och aktivt medborgarskap

Kursinformation för Folkbibliotek och aktivt medborgarskap
Anmälningskod: B32V1
Typ: Valbar
Period: 25 mars - 6 juni

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
Anmälningskod: B33V1
Typ: Valbar
Period: 25 mars - 6 juni

Hösten 2020

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B01H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B22H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Information retrieval 2

Kursinformation för Information retrieval 2
Anmälningskod: B23H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Introduktion till kunskapsorganisation

Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
Anmälningskod: B21H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B50H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: B25H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

XML och kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B51H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari