Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeutbildning Distriktssköterska helfartsstudier (pdf)

Länk till schema
OBS: ändringar kan ske med kort varsel så det är bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Laura Darcy
Programansvarig Maria Lundvall

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
Anmälningskod: V11H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Våren 2021

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
Anmälningskod: V06H0
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 7 februari

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
Anmälningskod: V02V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
Anmälningskod: V06V1
Typ: Valbar
Period: 29 mars - 6 juni

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
Anmälningskod: V07V1
Typ: Valbar
Period: 29 mars - 6 juni

Ledarskap och förbättringsarbete

Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
Anmälningskod: V01V1
Typ: Obl.
Period: 8 februari - 28 mars

Hösten 2020

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Kursinformation för Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
Anmälningskod: V07H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
Anmälningskod: V06H0
Typ: Obl.
Period: 19 oktober - 17 januari

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
Anmälningskod: V01H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 18 oktober