Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Programinformation

Starttermin: Hösten 2021
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD121h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Observera

Utbildningen ges som blended learning på heltid med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Höstens sammankomster i Borås är förlagda till en vecka i september och en i november. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform och videobaserade konferensverktyg. För att kunna ta del av undervisningen på ett tillfredsställande vis måste du därför ha tillgång till en dator på vilken du kan installera program, samt ha access till internet. Det är inte tillräckligt med en smartphone, iPad, Chromebook eller andra datorliknande utrustning. Din bandbredd behöver ha en nedladdningshastighet av minst 10 Mbps, även om lägre hastighet kan vara tillräckligt för vissa uppgifter. Vissa aktiviteter kan kräva högre hastighet än så. Du kan behöva köpa programvara, även om vi så långt det går försöker utnyttja programvara som inte är avgiftsbelagd för studenterna. För att delta i seminarier behöver du också webkamera, hörlurar och mikrofon.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mikael Gunnarsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B16H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 31 oktober

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B18H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 31 oktober

Information retrieval 2

Kursinformation för Information retrieval 2
Anmälningskod: B26H1
Typ: Obl.
Period: 1 november - 16 januari

Introduktion till kunskapsorganisation

Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
Anmälningskod: B17H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 31 oktober

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B40H1
Typ: Obl.
Period: 1 november - 16 januari

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: B19H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 31 oktober

XML och kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B41H1
Typ: Obl.
Period: 1 november - 16 januari