Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap på masternivå vid Högskolan i Borås.

Vi har samlat all den information du behöver inför starten av utbildningen, i ett välkomstbrev.
Läs hela välkomstbrevet här (pdf).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2021
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD121h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Observera

Utbildningen ges som blended learning på heltid med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Höstens sammankomster i Borås är förlagda till en vecka i september och en i november. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform och videobaserade konferensverktyg. För att kunna ta del av undervisningen på ett tillfredsställande vis måste du därför ha tillgång till en dator på vilken du kan installera program, samt ha access till internet. Det är inte tillräckligt med en smartphone, iPad, Chromebook eller andra datorliknande utrustning. Din bandbredd behöver ha en nedladdningshastighet av minst 10 Mbps, även om lägre hastighet kan vara tillräckligt för vissa uppgifter. Vissa aktiviteter kan kräva högre hastighet än så. Du kan behöva köpa programvara, även om vi så långt det går försöker utnyttja programvara som inte är avgiftsbelagd för studenterna. För att delta i seminarier behöver du också webkamera, hörlurar och mikrofon.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mikael Gunnarsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2023

Masteruppsats, distans

 • Kursinformation för Masteruppsats, distans
 • Anmälningskod: B13V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2022

Information retrieval

 • Kursinformation för Information retrieval
 • Anmälningskod: B26H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Forskningsmetoder, distans

 • Kursinformation för Forskningsmetoder, distans
 • Anmälningskod: B25H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Projekt i kultur- och informationsverksamheter

 • Kursinformation för Projekt i kultur- och informationsverksamheter
 • Anmälningskod: B43H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Våren 2022

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

 • Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B10V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 24 mars

Digitala metoder: Textanalys och visualisering

 • Kursinformation för Digitala metoder: Textanalys och visualisering
 • Anmälningskod: B11V2
 • Typ: Valbar
 • Period: 17 januari - 24 mars

Digitalisering av kulturarvsmaterial

 • Kursinformation för Digitalisering av kulturarvsmaterial
 • Anmälningskod: B12V2
 • Typ: Valbar
 • Period: 17 januari - 5 juni

Datastrategier för organisationer

 • Kursinformation för Datastrategier för organisationer
 • Anmälningskod: B25V2
 • Typ: Valbar
 • Period: 25 mars - 5 juni

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

 • Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B26V2
 • Typ: Valbar
 • Period: 25 mars - 5 juni

Hösten 2021

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
 • Anmälningskod: B16H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 31 oktober

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
 • Anmälningskod: B18H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 31 oktober

Introduktion till kunskapsorganisation

 • Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
 • Anmälningskod: B17H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 31 oktober

Vetenskaplig publicering

 • Kursinformation för Vetenskaplig publicering
 • Anmälningskod: B19H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 31 oktober

Information retrieval 2

 • Kursinformation för Information retrieval 2
 • Anmälningskod: B26H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 november - 16 januari

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

 • Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
 • Anmälningskod: B40H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 november - 16 januari

XML och kontrollerade vokabulärer

 • Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
 • Anmälningskod: B41H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 november - 16 januari