Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Välkomstbrev

Programinformation

Starttermin: Hösten 2021
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST21h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Lundvall

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
Anmälningskod: V05H1
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 6 februari

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
Anmälningskod: V05V2
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 5 juni

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
Anmälningskod: S14V2
Typ: Valbar
Period: 28 mars - 5 juni

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
Anmälningskod: S15V2
Typ: Valbar
Period: 28 mars - 5 juni

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap

Kursinformation för Forskningsmetoder inom vårdvetenskap
Anmälningskod: S25V2
Typ: Valbar
Period: 28 mars - 5 juni

Ledarskap och förbättringsarbete

Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
Anmälningskod: V01V2
Typ: Obl.
Period: 7 februari - 27 mars

Hösten 2021

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Kursinformation för Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
Anmälningskod: V08H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
Anmälningskod: V05H1
Typ: Obl.
Period: 18 oktober - 16 januari

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
Anmälningskod: V01H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 17 oktober