Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Välkomstbrev

Programinformation

Starttermin: Hösten 2021
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST21h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Lundvall

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2023

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete

 • Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
 • Anmälningskod: V10H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Hösten 2022

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete

 • Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
 • Anmälningskod: V07H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Våren 2022

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

 • Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
 • Anmälningskod: V05H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 6 februari

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

 • Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
 • Anmälningskod: V05V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 5 juni

Ledarskap och förbättringsarbete

 • Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
 • Anmälningskod: V01V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 februari - 27 mars

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
 • Anmälningskod: S14V2
 • Typ: Valbar
 • Period: 28 mars - 5 juni

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
 • Anmälningskod: S15V2
 • Typ: Valbar
 • Period: 28 mars - 5 juni

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom vårdvetenskap
 • Anmälningskod: S25V2
 • Typ: Valbar
 • Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

 • Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
 • Anmälningskod: V01H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 17 oktober

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

 • Kursinformation för Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
 • Anmälningskod: V08H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

 • Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
 • Anmälningskod: V05H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 oktober - 16 januari