Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

Välkomstbrev

Programinformation

Starttermin: Hösten 2021
Programkod: VAVÄL
Programtillfälleskod: VAVÄL21h
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Lotta Saarnio Huttu

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2023

Examensarbete med inriktning mot vård av äldre

 • Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot vård av äldre
 • Anmälningskod: V07V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2022

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård för äldre människor

 • Kursinformation för Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård för äldre människor
 • Anmälningskod: V12H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
 • Anmälningskod: S20H2
 • Typ: Valbar
 • Period: 7 november - 15 januari

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
 • Anmälningskod: S21H2
 • Typ: Valbar
 • Period: 7 november - 15 januari

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom vårdvetenskap
 • Anmälningskod: S05H2
 • Typ: Valbar
 • Period: 7 november - 15 januari

Våren 2022

Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

 • Kursinformation för Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
 • Anmälningskod: V14H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 6 februari

Ledarskap och förbättringsarbete

 • Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
 • Anmälningskod: V01V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 februari - 27 mars

Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet

 • Kursinformation för Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet
 • Anmälningskod: V02V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

 • Kursinformation för Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
 • Anmälningskod: V14H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 oktober - 16 januari

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

 • Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
 • Anmälningskod: V04H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 17 oktober