Förskollärarutbildning

Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika förskolor och skolor. Under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Redan under den första terminen får du möjlighet att prova förskollärarrollen under två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kommer få önska placeringsort, vilket du gör tillsammans med kursansvariga under den första dagen.

Alla studenter som genomför VFU ska uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Om du inte redan har ett giltigt utdrag kan det vara bra att beställa ett redan innan terminen börjar. Information om hur du beställer ett utdrag finns på Polisens hemsida.

Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sina studier. Att läsa på 100 procent innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Under utbildningen är ni indelade i studiegrupper. I studiegruppen har ni möjlighet att stödja varandra för att ni ska nå så långt som möjligt i er kunskapsutveckling. Samarbetet i studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är det gemensamma arbetet tillsammans med kollegor i arbetslaget viktigt.

Din första termin börjar med en kurs på 15 hp (10 veckor) inom den del av förskollärarutbildningen som kallas utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och behandlar yrkesrollen. Den kursen läser du tillsammans med andra förskollärarstudenter men vissa föreläsningar är gemensamma med andra lärarprogram. Kursen fungerar också som en introduktion till högskolestudier genom bland annat studieteknik, retorik och ledarskap samt akademiskt skrivande, vilket du kommer att ha fortsatt nytta av under din utbildning.

Utbildningsplanen (länk finns längre ner på denna sida) visar innehåll och mål för hela utbildningen och där finner du även kursplanen för första terminens kurs samt litteraturlistan. Kurslaget i den första kursen tipsar om att följande böcker används tidigt i terminen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

 • Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq (130 s).
 • Riddersporre, Bim & Persson, Sven (red.) (2017). Utbildningsvetenskap för förskolan. 1. Uppl. Stockholm: Natur & kultur, kap 1-4, 6, 14 (133 s)
 • Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 9-41, 183-194 (45 s).
 • Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva (2020). Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet. Andra upplagan. Stockholm: Liber (348 s).

All övrig information kommer vid kursstart, då även en genomgång av litteraturen kommer göras. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Högskolan i Borås använder lärplattformen Canvas.

Läs mer om Canvas

På webbsidan Ny student finner du en steg-för steg-guide, med bland annat information om hur du gör för att registrera dig och skapa ett studentkonto, vilket behövs för att få tillgång till våra olika system (som du behöver ha tillgång till vid kursstart).

Det förekommer viss undervisning på distans och då genomförs det via Zoom och information om Zoom finner du också genom webbsidan Ny student.

Schema hittar du i ett system som heter KronoX. Den första kursen heter Utbildnings-vetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare och har kurskod CFÖU10.

Schema i KronoX

Ändringar i schemat kan ske med kort varsel. Ha därför som vana att titta på schemat regelbundet.

Terminen startar den 29 augusti med studentkårens introduktion.

Läs mer om introduktionen på studentkårens webb 

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Camilla Carlsson, programansvarig

Programinformation

Starttermin: Hösten2022 Programkod: LGFÖR Programtillfälleskod: LGFÖR22h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Camilla Carlsson

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: F29H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 6 oktober

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: F21H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 oktober — 10 november

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare

 • Kursinformation för Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
 • Anmälningskod: F50H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november — 19 januari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: F19H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november — 19 januari

Våren2024

Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik

 • Kursinformation för Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik
 • Anmälningskod: F05V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 2 juni

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: T0014775
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november — 19 januari

Hösten2023

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv

 • Kursinformation för Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
 • Anmälningskod: F04H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Våren2023

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter

 • Kursinformation för Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
 • Anmälningskod: F24V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Hösten2022

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare
 • Anmälningskod: F01H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 6 november

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare
 • Anmälningskod: F31H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november — 15 januari