Behörighetsgivande program för internationella akademiker: svenska som andraspråk och samhällskunskap

Programinformation

Starttermin: Hösten 2023
Programkod: HZIAK
Programtillfälleskod: HZIAK23h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Josefin Lindell-Sjögren
Programansvarig Emma Almingefeldt

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)