Sjuksköterskeutbildning

Programinformation

Starttermin: Våren 2013
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK13v
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Ingela Rydström
Programadministratör Yvonne Samuelsson

Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Slutexaminationer i klinisk omvårdnad

Kursinformation för Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
Anmälningskod: F21H5
Typ: Obl.
Period: 5 oktober - 17 januari

Vetenskaplig teori och metod

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod
Anmälningskod: F19H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 oktober

Våren 2015

Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F08V5
Typ: Obl.
Period: 11 maj - 7 juni

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: F09V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 22 februari

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: F10V5
Typ: Obl.
Period: 23 februari - 29 mars

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: F11V5
Typ: Obl.
Period: 6 april - 10 maj

Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner

Kursinformation för Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner
Anmälningskod: F15V5
Typ: Valbar
Period: 2 mars - 5 april

Smärta och smärtlindring

Kursinformation för Smärta och smärtlindring
Anmälningskod: F17V5
Typ: Valbar
Period: 19 januari - 22 februari

Hösten 2014

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F17H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 2 november

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F18H4
Typ: Obl.
Period: 17 november - 18 januari

Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F19H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 2 november

Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F20H4
Typ: Obl.
Period: 17 november - 18 januari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F15V4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 18 januari

Våren 2014

Farmakologi och läkemedelsräkning

Kursinformation för Farmakologi och läkemedelsräkning
Anmälningskod: F06V4
Typ: Obl.
Period: 3 mars - 13 april

Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F10V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 23 februari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F15V4
Typ: Obl.
Period: 14 april - 8 juni

Hösten 2013

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
Anmälningskod: F17H3
Typ: Obl.
Period: 23 september - 19 januari

Mikrobiologi och vårdhygien

Kursinformation för Mikrobiologi och vårdhygien
Anmälningskod: F18H3
Typ: Obl.
Period: 2 september - 22 september

Våren 2013

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Kursinformation för Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Anmälningskod: T0000848
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars