Bibliotekarie, distansutbildning

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!


Att bli bibliotekarie idag är att lära om hur man navigerar bland informationsflöden i samhället, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den kan användas av dig själv och andra. Att vara bibliotekarie innebär också att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information, kultur eller upplevelser och att stödja människor i att själva kunna söka och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek såväl som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariers nyckelkompetenser: att söka, organisera och förmedla information. I programmet finns också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället. Som helhet ger programmet dig en bred grund för att i framtiden arbeta som en kompetent och serviceinriktad bibliotekarie.

Bibliotekshögskolan har ett stort internationellt nätverk med kontakter med utbildningar i Norden, Europa och även andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet får du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att exempelvis skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” t.ex. i ett afrikanskt eller asiatiskt land eller genom att delta i en europeisk konferens av och för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap från hela Europa. Dessutom kommer du ibland att träffa lärare, gästlärare och studenter från andra länder vid vår egen institution.

Välkommen till BHS!

Amanda Glimstedt och Alen Doracic, programansvariga

Programinformation

Starttermin: Våren 2014
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID14v
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig KAMI

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport 31DUL1 31FBU1 HT15.pdf

Kursrapport BIB14 BIS1d HT14.pdf

Kursrapport BIBDV14 31DBI2 VT16.pdf

Kursrapport BIBDV14 31DIA1 HT14.pdf

Kursrapport BIBDV14 31DIA2 HT15.pdf

Välkomstbrev_V14_Bibliotekarie_distans.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Kandidatuppsats, distans

Kursinformation för Kandidatuppsats, distans
Anmälningskod: B28H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 14 januari

Våren 2017

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
Anmälningskod: B24V7
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 4 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
Anmälningskod: B23V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 22 mars

Hösten 2016

Barn, unga, läsning och samhället, distans

Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället, distans
Anmälningskod: B84H6
Typ: Valbar
Period: 31 oktober - 15 januari

Informationskompetens och lärande, distans

Kursinformation för Informationskompetens och lärande, distans
Anmälningskod: B75H6
Typ: Valbar
Period: 31 oktober - 15 januari

Litteraturförmedling på bibliotek, distans

Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek, distans
Anmälningskod: B73H6
Typ: Valbar
Period: 31 oktober - 15 januari

Professionell informationssökning, distans

Kursinformation för Professionell informationssökning, distans
Anmälningskod: B23H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Vetenskaplig publicering, distans

Kursinformation för Vetenskaplig publicering, distans
Anmälningskod: B77H6
Typ: Valbar
Period: 31 oktober - 15 januari

Våren 2016

Bibliotek i samhället 2, distans

Kursinformation för Bibliotek i samhället 2, distans
Anmälningskod: C98V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 22 mars

Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans

Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
Anmälningskod: C114V
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 5 juni

Hösten 2015

Barn, unga, läsning och samhället, distans

Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället, distans
Anmälningskod: B25H5
Typ: Valbar
Period: 5 november - 17 januari

Bibliotek och användare 2, distans

Kursinformation för Bibliotek och användare 2, distans
Anmälningskod: B22H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 november

Internet, samhälle och politik, distans

Kursinformation för Internet, samhälle och politik, distans
Anmälningskod: B24H5
Typ: Valbar
Period: 5 november - 17 januari

Klassifikation: SAB & DDC, distans

Kursinformation för Klassifikation: SAB & DDC, distans
Anmälningskod: B84H5
Typ: Valbar
Period: 7 december - 17 januari

Litteratursociologi, distans

Kursinformation för Litteratursociologi, distans
Anmälningskod: B67H5
Typ: Valbar
Period: 5 november - 17 januari

Våren 2015

Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans

Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
Anmälningskod: B46V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 22 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
Anmälningskod: B23V5
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2014

Bibliotek i samhället 1, distans

Kursinformation för Bibliotek i samhället 1, distans
Anmälningskod: B16H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 5 november

Bibliotek och användare 1, distans

Kursinformation för Bibliotek och användare 1, distans
Anmälningskod: B17H4
Typ: Obl.
Period: 6 november - 18 januari

Våren 2014

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans

Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
Anmälningskod: B09V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 8 juni