Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen

Programinformation

Starttermin: Våren 2014
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK14vVUVG
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Gunilla Carlsson
Programansvarig Ingela Rydström

Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursplan Allmän omvårdnad h14.pdf

Kursutlägg.xlsx

Välkomstbrev ssk14.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Slutexaminationer i klinisk omvårdnad

Kursinformation för Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
Anmälningskod: W24H6
Typ: Obl.
Period: 26 september - 15 januari

Vetenskaplig teori och metod

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod
Anmälningskod: W22H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 2 oktober

Våren 2016

Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: B16V6
Typ: Obl.
Period: 9 maj - 5 juni

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: B21V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 februari

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: B22V6
Typ: Obl.
Period: 22 februari - 27 mars

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: B23V6
Typ: Obl.
Period: 4 april - 8 maj

Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner

Kursinformation för Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner
Anmälningskod: B17V6
Typ: Valbar
Period: 29 februari - 3 april

Smärta och smärtlindring

Kursinformation för Smärta och smärtlindring
Anmälningskod: B14V6
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 21 februari

Hösten 2015

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F08H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F09H5
Typ: Obl.
Period: 16 november - 17 januari

Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F10H5
Typ:
Period: 31 augusti - 1 november

Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F11H5
Typ:
Period: 16 november - 17 januari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F24V5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2015

Farmakologi och läkemedelsräkning

Kursinformation för Farmakologi och läkemedelsräkning
Anmälningskod: F22V5
Typ: Obl.
Period: 2 mars - 12 april

Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F23V5
Typ: Obl.
Period: 19 januari - 1 mars

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: F24V5
Typ: Obl.
Period: 13 april - 7 juni

Hösten 2014

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
Anmälningskod: F12H4
Typ: Obl.
Period: 22 september - 18 januari

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
Anmälningskod: F12H4
Typ: Obl.
Period: 22 september - 18 januari

Mikrobiologi och vårdhygien

Kursinformation för Mikrobiologi och vårdhygien
Anmälningskod: F13H4
Typ: Obl.
Period: 1 september - 21 september

Våren 2014

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Kursinformation för Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Anmälningskod: F08V4
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 30 mars