Bibliotekarie, distansutbildning

Att bli bibliotekarie idag är att lära om hur man navigerar bland informationsflöden i samhället, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den kan användas av dig själv och andra. Att vara bibliotekarie innebär också att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information, kultur eller upplevelser och att stödja människor i att själva kunna söka och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek såväl som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariers nyckelkompetenser: att söka, organisera och förmedla information. I programmet finns också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället. Som helhet ger programmet dig en bred grund för att i framtiden arbeta som en kompetent och serviceinriktad bibliotekarie.

Bibliotekshögskolan har ett stort internationellt nätverk med kontakter med utbildningar i Norden, Europa och även andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet får du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att exempelvis skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” t.ex. i ett afrikanskt eller asiatiskt land eller genom att delta i en europeisk konferens av och för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap från hela Europa. Dessutom kommer du ibland att träffa lärare, gästlärare och studenter från andra länder vid vår egen sektion.

Välkommen till Bibliotekshögskolan!

Amanda Glimstedt och Katarina Michnik, programansvariga

Programinformation

Starttermin: Våren 2016
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID16v
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås

Observera

Undervisningen äger rum på distans med 2-3 träffar per termin på Högskolan i Borås. Antalet träffar per termin kan variera. Under våren 2016 planeras två träffar i Borås. Examinerande moment förekommer såväl via digital lärplattform och konferensverktyg som vid träffar i Borås, varför närvaro då är obligatorisk. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets digitala lärplattform. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsuppkoppling till Internet samt relevant kringutrustning (såsom headset, webbkamera och aktuell mjukvara) för att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Malin Utter
Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport BIBDV16 31DBI1 HT16.pdf

Kursrapport BIBDV16 31DBS1 VT17.pdf

Kursrapport BIBDV16 31DIA2 HT17.pdf

Kursrapport BIBDV16 31DIN1 V16.pdf

Kursrapport BIBDV16 31DLL1 HT17.pdf

Kursrapport BIBDV16 31DVT2 VT19.pdf

Kursrapport BIBDV16 C3DSB1 HT17.pdf

Kursrapport BIBDV16 C3DSD1 HT17.pdf

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet på distans VT16.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2019

Kandidatuppsats, distans

Kursinformation för Kandidatuppsats, distans
Anmälningskod: B47H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
Anmälningskod: B26V9
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 9 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
Anmälningskod: B25V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 25 mars

Hösten 2018

Barn, unga, läsning och samhället, distans

Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället, distans
Anmälningskod: B43H8
Typ: Valbar
Period: 6 november - 20 januari

Litteraturförmedling på bibliotek, distans

Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek, distans
Anmälningskod: B39H8
Typ: Valbar
Period: 6 november - 20 januari

Professionell informationssökning, distans

Kursinformation för Professionell informationssökning, distans
Anmälningskod: B07H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 5 november

Våren 2018

Bibliotek i samhället 2, distans

Kursinformation för Bibliotek i samhället 2, distans
Anmälningskod: B06V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 21 mars

Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans

Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
Anmälningskod: B12V8
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 3 juni

Hösten 2017

Bibliotek och användare 2, distans

Kursinformation för Bibliotek och användare 2, distans
Anmälningskod: B73H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 31 oktober

Det samtida barnbiblioteket, distans

Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket, distans
Anmälningskod: B23H7
Typ: Valbar
Period: 1 november - 14 januari

Internet, samhälle och politik, distans

Kursinformation för Internet, samhälle och politik, distans
Anmälningskod: B24H7
Typ: Valbar
Period: 1 november - 14 januari

Klassifikation: SAB & DDC, distans

Kursinformation för Klassifikation: SAB & DDC, distans
Anmälningskod: B25H7
Typ: Valbar
Period: 1 november - 14 januari

Litteratursociologi, distans

Kursinformation för Litteratursociologi, distans
Anmälningskod: B26H7
Typ: Valbar
Period: 1 november - 14 januari

Våren 2017

Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans

Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
Anmälningskod: B19V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 22 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
Anmälningskod: B20V7
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 4 juni

Hösten 2016

Bibliotek i samhället 1, distans

Kursinformation för Bibliotek i samhället 1, distans
Anmälningskod: B53H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Bibliotek och användare 1, distans

Kursinformation för Bibliotek och användare 1, distans
Anmälningskod: B15H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Våren 2016

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans

Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
Anmälningskod: C97V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 5 juni