Bibliotekarie, distansutbildning

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!

Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!

Vetenskap för profession?

Att bli bibliotekarie i dag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. Under din utbildning hos oss kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi vidare ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Samverkan med fälten

Genom gästföreläsare, fältstudier, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att delta i vårt Mentorprogram. Denna medverkan ger dig såväl fördjupade perspektiv och en vidgad syn på professionen och yrkesverksamheten, som möjligheter till inblick i olika karriärsvägar, nätverkande och kontaktskapande.

Internationalisering

Inom programmet finns möjlighet att göra en utbytestermin utomlands. Man byter då ut kurser som läses i Borås mot kurser som det utländska lärosätet erbjuder och får dem tillgodoräknade vid hemkomst. Vid intresse, kontakta International Office på mail exchange@hb.se.

Det finns även möjlighet att under uppsatsterminen söka ett Minor Field Studies-stipendium från högskolan, för att bedriva fältarbete i ett utvecklingsland under tiden som man arbetar med sin examensuppsats. Därutöver finns möjlighet att söka Erasmus praktikstipendium för genomförande av praktik (inom eller utanför utbildningen) i ett annat europeiskt land samt möjlighet till att delta i en biblioteks- och informationsvetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa.

Läs mer om de utbytesmöjligheter som högskolan och programmet erbjuder här: www.hb.se/utbyte, eller kontakta internationell koordinator direkt.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till Bibliotekshögskolan och vårt Bibliotekarieprogram. Har du några frågor redan nu, eller under programmets gång, är våra dörrar och maillådor alltid öppna. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Amanda Glimstedt & Katarina Michnik
Programansvariga

Kontaktuppgifter

Amanda Glimstedt
amanda.glimstedt@hb.se 033-435 4492

Katarina Michnik
katarina.michnik@hb.se 033-435 4082

Fysiska träffar

Två träffar kommer att genomföras under våren 2018 vid följande datum: 19-20 februari samt 23-24 april.

Länk till programschema

Programinformation

Starttermin: Våren 2018
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID18v
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Kandidatuppsats, distans

Kursinformation för Kandidatuppsats, distans
Anmälningskod: B09H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Våren 2021

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
Anmälningskod: B28V1
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 6 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
Anmälningskod: B09V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 24 mars

Hösten 2020

Barn, unga, läsning och samhället, distans

Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället, distans
Anmälningskod: B46H0
Typ: Valbar
Period: 2 november - 17 januari

Informationskompetens och lärande, distans

Kursinformation för Informationskompetens och lärande, distans
Anmälningskod: B45H0
Typ: Valbar
Period: 2 november - 17 januari

Litteraturförmedling på bibliotek, distans

Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek, distans
Anmälningskod: B44H0
Typ: Valbar
Period: 2 november - 17 januari

Professionell informationssökning, distans

Kursinformation för Professionell informationssökning, distans
Anmälningskod: B08H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Våren 2020

Bibliotek i samhället 2, distans

Kursinformation för Bibliotek i samhället 2, distans
Anmälningskod: B10V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 25 mars

Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans

Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
Anmälningskod: B11V0
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 7 juni

Hösten 2019

Bibliotek och användare 2, distans

Kursinformation för Bibliotek och användare 2, distans
Anmälningskod: B07H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Det samtida barnbiblioteket, distans

Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket, distans
Anmälningskod: B66H9
Typ: Valbar
Period: 4 november - 19 januari

Internet, samhälle och politik, distans

Kursinformation för Internet, samhälle och politik, distans
Anmälningskod: B44H9
Typ: Valbar
Period: 4 november - 19 januari

Klassifikation: SAB & DDC, distans

Kursinformation för Klassifikation: SAB & DDC, distans
Anmälningskod: B46H9
Typ: Valbar
Period: 4 november - 19 januari

Litteratursociologi, distans

Kursinformation för Litteratursociologi, distans
Anmälningskod: B43H9
Typ: Valbar
Period: 4 november - 19 januari

Våren 2019

Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans

Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
Anmälningskod: B21V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 25 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
Anmälningskod: B22V9
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 9 juni

Hösten 2018

Bibliotek i samhället 1, distans

Kursinformation för Bibliotek i samhället 1, distans
Anmälningskod: B05H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 5 november

Bibliotek och användare 1, distans

Kursinformation för Bibliotek och användare 1, distans
Anmälningskod: B37H8
Typ: Obl.
Period: 6 november - 20 januari

Våren 2018

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans

Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
Anmälningskod: B04V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni