Bibliotekarie, distansutbildning

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!

Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!

Vetenskap för profession?

Att bli bibliotekarie i dag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. Under din utbildning hos oss kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi vidare ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Samverkan med fälten

Genom gästföreläsare, fältstudier, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att delta i vårt Mentorprogram. Denna medverkan ger dig såväl fördjupade perspektiv och en vidgad syn på professionen och yrkesverksamheten, som möjligheter till inblick i olika karriärsvägar, nätverkande och kontaktskapande.

Internationalisering

Inom programmet finns möjlighet att göra en utbytestermin utomlands. Man byter då ut kurser som läses i Borås mot kurser som det utländska lärosätet erbjuder och får dem tillgodoräknade vid hemkomst. Vid intresse, kontakta International Office på mail exchange@hb.se.

Det finns även möjlighet att under uppsatsterminen söka ett Minor Field Studies-stipendium från högskolan, för att bedriva fältarbete i ett utvecklingsland under tiden som man arbetar med sin examensuppsats. Därutöver finns möjlighet att söka Erasmus praktikstipendium för genomförande av praktik (inom eller utanför utbildningen) i ett annat europeiskt land samt möjlighet till att delta i en biblioteks- och informationsvetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa.

Läs mer om de utbytesmöjligheter som högskolan och programmet erbjuder här: www.hb.se/utbyte, eller kontakta internationell koordinator direkt.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till Bibliotekshögskolan och vårt Bibliotekarieprogram. Har du några frågor redan nu, eller under programmets gång, är våra dörrar och maillådor alltid öppna. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Amanda Glimstedt & Katarina Michnik
Programansvariga

Kontaktuppgifter

Amanda Glimstedt
amanda.glimstedt@hb.se 033-435 4492

Katarina Michnik
katarina.michnik@hb.se 033-435 4082

Fysiska träffar

Två träffar kommer att genomföras under våren 2018 vid följande datum: 19-20 februari samt 23-24 april.

Länk till programschema

Programinformation

Starttermin: Våren 2018
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID18v
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås

Observera

Undervisningen äger rum på distans med 2-4 träffar per termin på Högskolan i Borås. Träffarna kan komma att äga rum på grundskollov, som sportlov eller påsklov. Under våren 2018 planeras två träffar i Borås. Programmets examinerande moment genomförs såväl via en digital lärplattform och digitala konferensverktyg, som vid träffarna i Borås. Undervisning och kommunikation mellan deltagare och lärare sker på dagtid och huvudsakligen via programmets digitala lärplattform. För att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination krävs att du har tillgång till en väl fungerande dator, en bredbandsuppkoppling till Internet samt kringutrustning, som headset, webbkamera och aktuell mjukvara.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Kandidatuppsats, distans

 • Kursinformation för Kandidatuppsats, distans
 • Anmälningskod: B09H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Våren 2021

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
 • Anmälningskod: B28V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 mars - 6 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
 • Anmälningskod: B09V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 24 mars

Hösten 2020

Barn, unga, läsning och samhället, distans

 • Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället, distans
 • Anmälningskod: B46H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 november - 17 januari

Informationskompetens och lärande, distans

 • Kursinformation för Informationskompetens och lärande, distans
 • Anmälningskod: B45H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 november - 17 januari

Litteraturförmedling på bibliotek, distans

 • Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek, distans
 • Anmälningskod: B44H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 november - 17 januari

Professionell informationssökning, distans

 • Kursinformation för Professionell informationssökning, distans
 • Anmälningskod: B08H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Våren 2020

Bibliotek i samhället 2, distans

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 2, distans
 • Anmälningskod: B10V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 25 mars

Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
 • Anmälningskod: B11V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 7 juni

Hösten 2019

Bibliotek och användare 2, distans

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 2, distans
 • Anmälningskod: B07H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Det samtida barnbiblioteket, distans

 • Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket, distans
 • Anmälningskod: B66H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 november - 19 januari

Internet, samhälle och politik, distans

 • Kursinformation för Internet, samhälle och politik, distans
 • Anmälningskod: B44H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 november - 19 januari

Klassifikation: SAB & DDC, distans

 • Kursinformation för Klassifikation: SAB & DDC, distans
 • Anmälningskod: B46H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 november - 19 januari

Litteratursociologi, distans

 • Kursinformation för Litteratursociologi, distans
 • Anmälningskod: B43H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 november - 19 januari

Våren 2019

Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
 • Anmälningskod: B21V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 25 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
 • Anmälningskod: B22V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 9 juni

Hösten 2018

Bibliotek i samhället 1, distans

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 1, distans
 • Anmälningskod: B05H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 5 november

Bibliotek och användare 1, distans

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 1, distans
 • Anmälningskod: B37H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 20 januari

Våren 2018

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans

 • Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
 • Anmälningskod: B04V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni