Förskollärarutbildning

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till förskollärare! Ett yrke där du bidrar till barns utveckling och lärande. Du har flera spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika förskolor och skolor.

För att få påbörja och genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan redan den första studiedagen och du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du till under snabblänkar. Du kommer också från termin 2 att ingå i en mentorsgrupp som regelbundet träffar en yrkesverksam förskollärare. Kopplingen till yrkeslivet i förskolor och skolor finns därmed som en röd tråd genom hela utbildningen.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet, men också större eget ansvar. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt, men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper, och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Under den första terminen läser förskollärarutbildningen och lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s) Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 
Schema för Förskollärarutbildning (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Våren 2018
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR18v
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Camilla Carlsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare

Kursinformation för Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
Anmälningskod: F49V1
Typ: Obl.
Period: 29 mars - 6 juni

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv
Anmälningskod: F10V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Hösten 2020

Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1

Kursinformation för Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1
Anmälningskod: F38H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2

Kursinformation för Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2
Anmälningskod: F39H0
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet
Anmälningskod: F18V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
Anmälningskod: F27V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 23 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
Anmälningskod: F29V0
Typ: Obl.
Period: 24 februari - 29 mars

Hösten 2019

Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik

Kursinformation för Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik
Anmälningskod: F01H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv

Kursinformation för Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
Anmälningskod: F03V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter

Kursinformation för Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
Anmälningskod: F07H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Våren 2018

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
Anmälningskod: F04V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni