Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp, heltid 100%

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till lärare! Du har nu åtta spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du ska också tillägna dig ett akademiskt förhållningssätt.

Programmet startar med en välkomstträff på Högskolan i Skövde måndagen den 15 januari. Vi ses i sal Insikten i huset Portalen kl. 10:15. Fika finns uppdukat i restaurangen som finns i anslutning till salen redan från kl.10:00. Under första dagen får du träffa rektor, utbildningsledare och stödfunktioner på Högskolan i Skövde samt träffa faddrar från Studentkåren i Skövde. Dag två, som är tisdagen den 16 januari, träffar du kursansvariga för de första kurserna på programmet.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också större eget ansvar. Att läsa på 100 % innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser alla lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s)

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Termin 2 innebär ämnesstudier i matematik och svenska med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Kopplingen till yrkeslivet finns som en röd tråd genom hela utbildningen och en del av din studietid kommer att vara förlagd vid skolor. Vi kallar det verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

För att få en placering till din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första dagen. Du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen så att du har det tills du ska ut på din första VFU. Dessa blanketter hittar du under snabblänkar.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Programansvarig
Maria Nord

Programinformation

Starttermin: Våren 2018
Programkod: LAGF3
Programtillfälleskod: LAGF318v1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Skövde

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Kristin Häggkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Examensarbete, del 2

Kursinformation för Examensarbete, del 2
Anmälningskod: L14H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III

Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III
Anmälningskod: L15H1
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III

Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III
Anmälningskod: L16H1
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt

Kursinformation för Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt
Anmälningskod: L63V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv
Anmälningskod: L61V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv
Anmälningskod: L65V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Multimodalitet i undervisning för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursinformation för Multimodalitet i undervisning för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Anmälningskod: L55H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursinformation för Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Anmälningskod: L57H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2020

Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursinformation för Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Anmälningskod: L50V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 10 maj

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 II

Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 II
Anmälningskod: L49V0
Typ: Obl.
Period: 2 mars - 7 juni

Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II

Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II
Anmälningskod: L46V0
Typ: Obl.
Period: 17 februari - 24 maj

Hösten 2019

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
Anmälningskod: L06H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
Anmälningskod: L36H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
Anmälningskod: L38H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Våren 2019

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Anmälningskod: L12V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
Anmälningskod: L09H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
Anmälningskod: L11H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Våren 2018

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
Anmälningskod: L02V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni