Polisprogrammet

Programinformation

Starttermin: Våren 2019
Programkod: POLIU
Programtillfälleskod: POLIU19v
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet-170101.pdf

Vägledning för polisstudenter 2020 .pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2020

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
Anmälningskod: 03C02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 oktober

D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal

Kursinformation för D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal
Anmälningskod: CO208
Typ: Obl.
Period: 7 september - 27 september

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 13C91
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Internationellt polisarbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

Kursinformation för Internationellt polisarbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
Anmälningskod: 14C02
Typ: Obl.
Period: 5 oktober - 22 november

Polisiär tjänstefärdighet 4

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
Anmälningskod: 25C02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Polisiärt arbete vid större händelser

Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
Anmälningskod: 24C02
Typ: Obl.
Period: 30 november - 17 januari

Vetenskaplig metod och självständigt arbete

Kursinformation för Vetenskaplig metod och självständigt arbete
Anmälningskod: 23C02
Typ: Obl.
Period: 26 oktober - 27 december

Våren 2020

D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal

Kursinformation för D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal
Anmälningskod: 16C01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 13C91
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: CO207
Typ:
Period: 24 augusti - 30 augusti

Polisiär tjänstefärdighet 3

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
Anmälningskod: 18C01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Polisiär tjänstefärdighet 3

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
Anmälningskod: CO205
Typ: Obl.
Period: 24 augusti - 30 augusti

Polisiärt arbete i trafik

Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
Anmälningskod: 12C01
Typ: Obl.
Period: 6 april - 7 juni

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
Anmälningskod: 07C01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 8 mars

Hösten 2019

Att arbeta som polis i utsatta områden

Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
Anmälningskod: 20C92
Typ: Obl.
Period: 16 december - 19 januari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 13C91
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
Anmälningskod: 01C92
Typ: Obl.
Period: 2 september - 1 oktober

Polisiär tjänstefärdighet 2

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
Anmälningskod: 17C92
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 13C91
Typ: Obl.
Period: 1 februari - 24 maj

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
Anmälningskod: 05P91
Typ:
Period: 21 januari - 3 februari

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 08P91
Typ:
Period: 15 april - 10 maj

Polisiär yttre tjänstefärdighet 1

Kursinformation för Polisiär yttre tjänstefärdighet 1
Anmälningskod: 06P91
Typ:
Period: 21 januari - 7 juni