Polisprogrammet

Programinformation

Starttermin: Våren 2019
Programkod: POLIU
Programtillfälleskod: POLIU19v1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet-170101.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2020

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

 • Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
 • Anmälningskod: 03D02
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 4 oktober

D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal

 • Kursinformation för D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal
 • Anmälningskod: CO208
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 september - 27 september

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 14D91
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Internationellt polisarbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

 • Kursinformation för Internationellt polisarbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
 • Anmälningskod: 14D02
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 oktober - 22 november

Polisiär tjänstefärdighet 4

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
 • Anmälningskod: 25D02
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Polisiärt arbete vid större händelser

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
 • Anmälningskod: 24D02
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 november - 17 januari

Vetenskaplig metod och självständigt arbete

 • Kursinformation för Vetenskaplig metod och självständigt arbete
 • Anmälningskod: 23D02
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 oktober - 27 december

Våren 2020

D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal

 • Kursinformation för D-HLR, Hjärt-lungräddning för insatspersonal
 • Anmälningskod: 16D01
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 14D91
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: CO207
 • Typ:
 • Period: 24 augusti - 30 augusti

Polisiär tjänstefärdighet 3

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
 • Anmälningskod: 18D01
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Polisiär tjänstefärdighet 3

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
 • Anmälningskod: 13D01
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Polisiär tjänstefärdighet 3

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
 • Anmälningskod: CO205
 • Typ: Obl.
 • Period: 24 augusti - 30 augusti

Polisiärt arbete i trafik

 • Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
 • Anmälningskod: 12D01
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 april - 7 juni

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
 • Anmälningskod: 07D01
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 8 mars

Hösten 2019

Att arbeta som polis i utsatta områden

 • Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
 • Anmälningskod: 20D92
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 december - 19 januari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 14D91
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 19 januari

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

 • Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
 • Anmälningskod: 01D92
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 1 oktober

Polisiär tjänstefärdighet 2

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
 • Anmälningskod: 17D92
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 14D91
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 februari - 24 maj

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

 • Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
 • Anmälningskod: 10P91
 • Typ:
 • Period: 21 januari - 3 februari

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

 • Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
 • Anmälningskod: 09P91
 • Typ:
 • Period: 4 mars - 24 maj

Polisiär yttre tjänstefärdighet 1

 • Kursinformation för Polisiär yttre tjänstefärdighet 1
 • Anmälningskod: 07P91
 • Typ:
 • Period: