Förskollärarutbildning

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås (studieort Skövde) och att du har valt att utbilda dig till förskollärare! Ett yrke där du bidrar till barns utveckling och lärande. Du har flera spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika förskolor och skolor.

Alla studenter som genomför VFU ska uppvisa ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Om du inte redan har ett giltigt utdrag kan det vara bra att beställa ett redan innan terminen börjar. Information om hur du beställer ett utdrag finns på Polisens hemsida.

Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sin inläsningstid. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

För aktuell information gällande högskolans anpassningar till Covid-19, läs här


Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt, men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av verksamhetsutvecklingen.

Under den första terminen läser förskollärarutbildningen och lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och nedanstående ltteratur ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

Högskolan i Borås använder lärplattformen Ping Pong och vid några tillfällen i början på terminen får du som ny programstudent möjlighet till PING PONG-introduktion. Mer information finner du på Studentwebben (svenska sidan).

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar, däremot behöver du skapa ett studentkonto, så att du har tillgång till pingpong vid kursstart. Följ vår steg för steg guiden för att skapa konto: https://www.hb.se/student/ny-student/

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Programinformation

Starttermin: Våren 2021
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR21v1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Skövde

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Camilla Carlsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter

Kursinformation för Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
Anmälningskod: F04H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Våren 2021

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
Anmälningskod: F08V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni