Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grattis till din plats på Högskolan i Borås (studieort Skövde) och att du har valt att utbilda dig till lärare!

Du har nu åtta spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du ska också tillägna dig ett akademiskt förhållningssätt.

Praktiskt om studierna

Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sin inläsningstid. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa kurslitteratur och göra uppgifter.

Det är extra mycket eget ansvar under vårterminen 2021. Undervisningen anpassas för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Terminens undervisning kommer i stor utsträckning att bestå av distansundervisning men vissa inslag hålls på plats. För information gällande Covid-19, och aktuella anpassningar av studierna, hänvisar vi dig till hemsidan https://www.hb.se/Student/

Det verktyg vi använder för distansundervisning heter Zoom och alla studenter kan använda Zoom via Högskolan. På högskolans webbplats finns en guide för hur du kommer igång med Zoom. https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/it-support/programvaror/zoom/

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt, men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Litteratur i utbildningens första kurs

Första terminen läser alla vid lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och denna titel ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Termin 2 innebär ämnesstudier i matematik och svenska med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Kopplingen till yrkeslivet finns som en röd tråd genom hela utbildningen och en del av din studietid kommer att vara förlagd vid skolor. Vi kallar det verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

För att få en placering till din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första dagen. Du måste också begära ett utdrag från belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola hos polisen så att du har det när du ska ut på din första VFU i mars. Blanketten för utdrag från belastningsregistret hittar du på Polisens hemsida under snabblänkar.

Komma igång

Högskolan i Borås använder lärplattformen Ping Pong och vid några tillfällen i anslutning till kursstart får du som ny programstudent möjlighet att delta i en Ping Pong-introduktion.
https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/

Det finns en steg-för-steg-guide på vår webbplats som bland annat visar hur du registrerar dig, hur du skapar ett studentkonto, och hur du kommer i kontakt med Studentkåren. https://www.hb.se/student/ny-student/steg-for-steg-guide1/

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Varmt välkommen, vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Kristin Häggkvist, programansvarig

Programinformation

Starttermin: Våren 2021
Programkod: LAGF3
Programtillfälleskod: LAGF321v1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Skövde

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Kristin Häggkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
Anmälningskod: L09H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
Anmälningskod: L08H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Våren 2021

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
Anmälningskod: L02V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni