Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grattis till din plats på Högskolan i Borås med placering vid Campus Skövde, och att du har valt att utbilda dig till lärare! Du har nu åtta spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du ska också tillägna dig ett akademiskt förhållningssätt.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också större eget ansvar. Att läsa på 100 % innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Undervisningen vid Högskolan i Borås anpassas för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Delar av vårterminen kommer att bestå av distansundervisning, men många inslag, som det ser ut nu, kommer att genomföras på Campus. Det är viktigt att du är medveten om att förändringar kan ske under pågående termin. För information gällande covid-19, och aktuella anpassningar av studierna, hänvisar vi dig till högskolans studentsidor.

Högskolan i Borås använder lärplattformen Canvas, och som ny programstudent kommer du att få mer information om lärplattformen vid vårterminens start.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt och ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd lärare är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser alla studenter på grundlärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen. Tänk på att du kan låna böckerna på bibliotek.

 • Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq (130 s).
 • Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)
 • Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 9-41, 183-194 (45 s)
 • Insulander, Eva & Selander, Staffan. (red.) (2018). Att bli lärare. Stockholm: Liber (342 s)

Ny student

Som ny student är det en hel del att hålla koll på. På den här sidan hittar du information till dig som är ny student. Här får du bland annat en steg-för steg-guide om hur du gör för att registrera dig och skapa ett studentkonto, vilket behövs för att få tillgång till våra olika system som du kommer att använda redan vid kursstart.

Verksamhetsförlagd utbildning

Termin 2 innebär ämnesstudier i matematik och svenska med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Kopplingen till yrkeslivet finns som en röd tråd genom hela utbildningen och en del av din studietid kommer att vara förlagd vid olika skolor. Vi kallar det verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

För att få en placering till din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första dagen. Det här är något som kursansvariga kommer att hjälpa er med. Du måste också begära ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola hos polisen så att du har det när du ska ut på din första VFU i mars. Registerutdrag via e-tjänst hittar du på Polisens hemsida.

Schema

Schemaändringar kan ske med kort varsel, ha därför som vana att regelbundet titta på schemat i KronoX.

Terminen startar den 17 januari med kursintroduktion.

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa kurslitteratur innan terminen startar.

Varmt välkommen, vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Programansvarig, Kristin Häggkvist

Programinformation

Starttermin: Våren 2022
Programkod: LAGF3
Programtillfälleskod: LAGF322v1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Skövde

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Johanna Rahm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2023

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L07H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L30H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 10 december

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L10H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 december - 14 januari

Våren 2023

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

 • Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Anmälningskod: L12V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2022

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
 • Anmälningskod: L09H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
 • Anmälningskod: L08H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Våren 2022

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare
 • Anmälningskod: L02V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 5 juni