Bibliotekarie, distansutbildning

Välkomstbrev

Två träffar kommer att genomföras under våren 2017 vid följande datum: 20-21 februari samt 24-25 april.

Länk till programschema

Programinformation

Starttermin: Våren 2017
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID17v
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Ortsoberoende

Observera

Undervisningen äger rum på distans med 2-4 träffar per termin på Högskolan i Borås. Under våren 2017 planeras två träffar i Borås. Träffarna kan komma att äga rum på grundskollov, som påsklov eller sportlov. Programmets examinerande moment genomförs såväl via den digitala lärplattformen och digitala konferensverktyg, som vid träffarna i Borås. Undervisning och kommunikationen mellan deltagare och lärare sker på dagtid och huvudsakligen via programmets digitala lärplattform. För att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination krävs att du har tillgång till en väl fungerande dator, en bredbandsuppkoppling till Internet samt kringutrustning, som headset, webbkamera och aktuell mjukvara.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Malin Utter
Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2020

Kandidatuppsats, distans

 • Kursinformation för Kandidatuppsats, distans
 • Anmälningskod: B09H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2020

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
 • Anmälningskod: B13V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 7 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
 • Anmälningskod: B12V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 25 mars

Hösten 2019

Det samtida barnbiblioteket, distans

 • Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket, distans
 • Anmälningskod: B66H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 november - 19 januari

Internet, samhälle och politik, distans

 • Kursinformation för Internet, samhälle och politik, distans
 • Anmälningskod: B44H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 november - 19 januari

Klassifikation: SAB & DDC, distans

 • Kursinformation för Klassifikation: SAB & DDC, distans
 • Anmälningskod: B46H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 november - 19 januari

Litteratursociologi, distans

 • Kursinformation för Litteratursociologi, distans
 • Anmälningskod: B43H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 november - 19 januari

Professionell informationssökning, distans

 • Kursinformation för Professionell informationssökning, distans
 • Anmälningskod: B08H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Våren 2019

Bibliotek i samhället 2, distans

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 2, distans
 • Anmälningskod: B23V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 25 mars

Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
 • Anmälningskod: B24V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 9 juni

Hösten 2018

Barn, unga, läsning och samhället, distans

 • Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället, distans
 • Anmälningskod: B42H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 november - 20 januari

Bibliotek och användare 2, distans

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 2, distans
 • Anmälningskod: B06H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 5 november

Informationskompetens och lärande, distans

 • Kursinformation för Informationskompetens och lärande, distans
 • Anmälningskod: B40H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 november - 20 januari

Informationskompetens och lärande, distans

 • Kursinformation för Informationskompetens och lärande, distans
 • Anmälningskod: B41H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 november - 20 januari

Litteraturförmedling på bibliotek, distans

 • Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek, distans
 • Anmälningskod: B38H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 november - 20 januari

Våren 2018

Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
 • Anmälningskod: B05V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 21 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
 • Anmälningskod: B68V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 3 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
 • Anmälningskod: B11V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 3 juni

Hösten 2017

Bibliotek i samhället 1, distans

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 1, distans
 • Anmälningskod: B81H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 31 oktober

Bibliotek i samhället 1, distans

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 1, distans
 • Anmälningskod: B20H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 31 oktober

Bibliotek och användare 1, distans

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 1, distans
 • Anmälningskod: B21H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 november - 14 januari

Våren 2017

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans

 • Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
 • Anmälningskod: B18V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni