Bibliotekarie, distansutbildning

Välkomstbrev

Två träffar kommer att genomföras under våren 2017 vid följande datum: 20-21 februari samt 24-25 april.

Länk till programschema

Programinformation

Starttermin: Våren 2017
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID17v
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Ortsoberoende

Observera

Undervisningen äger rum på distans med 2-4 träffar per termin på Högskolan i Borås. Under våren 2017 planeras två träffar i Borås. Träffarna kan komma att äga rum på grundskollov, som påsklov eller sportlov. Programmets examinerande moment genomförs såväl via den digitala lärplattformen och digitala konferensverktyg, som vid träffarna i Borås. Undervisning och kommunikationen mellan deltagare och lärare sker på dagtid och huvudsakligen via programmets digitala lärplattform. För att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination krävs att du har tillgång till en väl fungerande dator, en bredbandsuppkoppling till Internet samt kringutrustning, som headset, webbkamera och aktuell mjukvara.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Malin Utter
Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2020

Kandidatuppsats, distans

Kursinformation för Kandidatuppsats, distans
Anmälningskod: B09H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2020

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
Anmälningskod: B13V0
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 7 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
Anmälningskod: B12V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 25 mars

Hösten 2019

Det samtida barnbiblioteket, distans

Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket, distans
Anmälningskod: B66H9
Typ: Valbar
Period: 4 november - 19 januari

Internet, samhälle och politik, distans

Kursinformation för Internet, samhälle och politik, distans
Anmälningskod: B44H9
Typ: Valbar
Period: 4 november - 19 januari

Klassifikation: SAB & DDC, distans

Kursinformation för Klassifikation: SAB & DDC, distans
Anmälningskod: B46H9
Typ: Valbar
Period: 4 november - 19 januari

Litteratursociologi, distans

Kursinformation för Litteratursociologi, distans
Anmälningskod: B43H9
Typ: Valbar
Period: 4 november - 19 januari

Professionell informationssökning, distans

Kursinformation för Professionell informationssökning, distans
Anmälningskod: B08H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Våren 2019

Bibliotek i samhället 2, distans

Kursinformation för Bibliotek i samhället 2, distans
Anmälningskod: B23V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 25 mars

Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans

Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
Anmälningskod: B24V9
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 9 juni

Hösten 2018

Barn, unga, läsning och samhället, distans

Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället, distans
Anmälningskod: B42H8
Typ: Valbar
Period: 6 november - 20 januari

Bibliotek och användare 2, distans

Kursinformation för Bibliotek och användare 2, distans
Anmälningskod: B06H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 5 november

Informationskompetens och lärande, distans

Kursinformation för Informationskompetens och lärande, distans
Anmälningskod: B40H8
Typ: Valbar
Period: 6 november - 20 januari

Informationskompetens och lärande, distans

Kursinformation för Informationskompetens och lärande, distans
Anmälningskod: B41H8
Typ: Valbar
Period: 6 november - 20 januari

Litteraturförmedling på bibliotek, distans

Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek, distans
Anmälningskod: B38H8
Typ: Valbar
Period: 6 november - 20 januari

Våren 2018

Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans

Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
Anmälningskod: B05V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 21 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
Anmälningskod: B68V8
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 3 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
Anmälningskod: B11V8
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 3 juni

Hösten 2017

Bibliotek i samhället 1, distans

Kursinformation för Bibliotek i samhället 1, distans
Anmälningskod: B81H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 31 oktober

Bibliotek i samhället 1, distans

Kursinformation för Bibliotek i samhället 1, distans
Anmälningskod: B20H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 31 oktober

Bibliotek och användare 1, distans

Kursinformation för Bibliotek och användare 1, distans
Anmälningskod: B21H7
Typ: Obl.
Period: 1 november - 14 januari

Våren 2017

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans

Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
Anmälningskod: B18V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni