PING PONG/Lärplattform

PING PONG fasas ut
Från och med vårterminen 2021 är lärplattformen Canvas under införande och kommer att från och med höstterminen 2022 vara helt implementerad. PING PONG kommer att avvecklas som lärplattform under vårterminen 2022.

Det är kurs-/programansvarig som ger information om vilken lärplattform som används i respektive kurs. Fram till hösten 2022 kan det hända att du som student har vissa kurser i PING PONG och vissa i Canvas. 

Läs mer om den nya lärplattformen Canvas. 

Som student kan du, om du har ett aktivt konto vid högskolan, logga in i PING PONG fram till och med 30 september 2022. Du som önskar kan ladda ner ditt eget material som du vill behålla, men det måste då ske innan den 30 september. All information kommer att leva kvar i en databas som är tillgänglig för högskolans personal. Vi rekommenderar dig som har oavslutade kurser som du planerar att slutföra, att själv spara exempelvis inlämningar och kommentarer kring uppgifter som du behöver komplettera för att bli godkänd. Instruktioner för hur du sparar ner ditt material kommer att läggas upp i PING PONG.

När du registrerat dig på din kurs/utbildning och skapat ett studentkonto kan du logga in i PING PONG. Du använder samma användarnamn (= studentkonto/studentID) och lösenord som du har till ditt konto.

Logga in

Du loggar in i PING PONG med ditt vanliga användarnamn och lösenord du använder på högskolan.

Du behöver välja inloggningssätt: Är du anställd eller student vid HB så använder du identitetsutgivaren med HB:s logga (rutan till vänster). Är du extern användare, t.ex. gästlärare eller deltagare i en uppdragsutbildning så väljer du rutan till höger. När du loggat in i PING PONG är dock allting som vanligt!

OBS! När du loggat ut från PING PONG är det viktigt att du stänger ner webbläsaren för att vara helt utloggad ur systemet.

Logga in i PING PONG.

Kom igång med PING PONG

I rullgardinsmenyn "Aktiviteter", "Mina aktiviteter" hittar du alla kurser/aktiviteter som du har tillgång till. Klicka på aktivitetens namn för att komma åt utbildningsmaterialet som finns i PING PONG. I aktiviteten HB Student hittar du introduktionsfilmer, lathundar och en studentmanual som hjälper dig att komma igång med PING PONG.

Om du har frågor

om din kurs:

Vänd dig till ansvarig lärare med frågor som rör själva kursen eller innehållet i aktiviteten.

om PING PONG:

Vänd dig till supporten pingpong@hb.se.

om tekniska problem:

Exempelvis om du får ett felmeddelande när du försöker komma till PING PONGs inloggningssida. Kontakta servicedesken på IT.

Är du registrerad student och har glömt ditt lösenord så kan du själv skapa ett nytt via selfservice.hb.se.

PING PONG Mobile

Med PING PONG Mobile når du PING PONG från mobila enheter med ditt vanliga PING PONG-konto.

Funktionalitet

  • PIM: Här visas dina senaste PIM-konversationer (PING PONG Instant Messages).
  • Aktuellt: Hit strömmas händelser som berör den inloggade användaren. Det kan röra sig om nya dokument som har lagts upp i dina kurser, nya informationsmeddelanden, PIM från dina vänner, nya inlägg i Diskutera o.s.v.
  • Dokument: Här listas de dokument du placerar under Mina dokument i PING PONG.
  • Information: Här visas meddelanden från PING PONGs startsideselement Information.
  • Aktiviteter: Här listas dina aktiviteter/kurser och du kan se varje aktivitets Dokument, Anslagstavla och Medlemmar.
  • Sök användare: Här kan du söka bland organisationens användare och lägga till personer till din kontaktlista eller skicka PIM till dem.

Laddas ner via AppStore eller GooglePlay.

Integritetspolicy/Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR. Information om hur Högskolan i Borås behandlar dina personuppgifter. 

Upphovsrätt

Rätten att kopiera upphovsrättsligt skyddade verk är starkt begränsad i upphovsrättslagen.
För att underlätta lärarnas yrkesutövning och studenternas undervisning finns ett Högskoleavtal som ger lärare och studenter rätt att, i viss omfattning, kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, analogt och digitalt. Syftet med kopieringen får dock inte vara att ersätta obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur.

Kopieringsguiden hittar du på följande webbplats: Bonus Copyright Access (extern länk).

Elektroniska anslagstavlor

Den (lärare och studenter) som lagt ut material i PING PONG är den som är ytterst ansvarig för materialet och att det är acceptabelt. Exempel på material som avses här kan vara inlägg på diskussionsforum, dokument, bilder, chatt, fildelning. Vidare är sådant material att betrakta som allmänna handlingar och kan lämnas ut om någon begär det och det inte av någon anledning finns någon sekretessregel som hindrar. Kursansvarig lärare har enligt Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor ansvar för att bevaka och vid behov ta bort material som anses oförenligt med upphovsrätt eller om det innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring. Därutöver har personal vid Högskolan i Borås rätt att ta bort sådana inlägg som strider mot regler för nyttjande av Högskolan i Borås datanätverk.

Bildlänkar