Frågor och svar

Registrering och tekniska frågor

Hur registrerar jag mig?
Det fungerar inte att registrera sig på webben, vad ska jag göra?
Hur registrerar jag mig om jag inte har någon dator? 
Det har blivit något fel med mitt datakonto, vart ska jag vända mig?
Vilken lärplattform använder ni på högskolan?
Hur kopplar jag upp mig på högskolans trådlösa näverk?
Hur hämtar jag ut min tag/passerchip?

Introduktion

Har ni någon form av mottagning av nya studenter?

Högskolan i Borås

Får jag vara på högskolan även när jag inte har föreläsning?
Var kan jag parkera? Är det gratis för studenter? Kan jag köpa parkeringskort?
Hur hittar jag rätt i de olika lokalerna?
Finns det restauranger? Kan jag köpa matkuponger?
Finns det lunchrum där jag kan äta min medhavda mat?

Livet som student

Jag har ingen bostad, kan ni hjälpa mig?
Jag behöver tillfälligt boende under en kortare period, vart vänder jag mig?
Finns det någon hälsovård för mig som student? Vad kan de hjälpa mig med?
Varför finns Studentkåren i Borås?
Vilka föreningar finns det?
Går det att jobba extra vid sidan av studierna?

Studier

Mellan vilka datum är terminerna? 
Var ser jag mitt schema? 
Var kan jag köpa kompendier? 
Var hittar jag litteraturlistor? 
Var kan jag köpa kurslitteratur? 
Var kan jag hitta stipendier att söka?
Har ni några tips för distansstudier?
Går det att få Office 365-program från högskolan och i så fall hur?
Vad händer om jag inte klarar en kurs?
Hur hoppar jag av en kurs?
Var kan jag vända mig för att få hjälp med akademiskt språk?

Tentamen, rapporter och uppsatser

Vad är en tentamen?
Måste jag anmäla mig till tentamen?
Hur går en skriftlig tentamen till?
Var kan jag hämta ut tentor? 
Hur skriver man en rapport/uppsats? 

Utlandsstudier

Vem pratar jag med om studier utomlands?
Betalar man alla utgifter för en utbytestermin själv?


Registrering och tekniska frågor

Hur registrerar jag mig?

Svar: Registrering är den sista bekräftelsen på att du vill börja din utbildning. Du som är antagen kommer att få information om hur du ska gå tillväga. Att registrera sig är oerhört viktigt! Om du inte gör det i tid kommer din plats att ges till en annan student. Här hittar du information om hur du registrerar dig.

Det fungerar inte att registrera sig på webben, vad ska jag göra?

Svar: Har du problem med inloggning eller registrering kan du skicka e-post till din akademi, se kontaktuppgifter. För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen via e-post: studentexpeditionen@hb.se eller 033-435 45 50 (vardagar kl. 10:00-12:00).

Hur registrerar jag mig om jag inte har någon dator?

Svar: Kontakta Studentexpeditionen på studentexpeditionen@hb.se eller 033-435 45 50 (vardagar kl. 10:00-12:00).

Det har blivit något fel med mitt datakonto, vart ska jag vända mig?

 Svar: Du kan få hjälp på IT- avdelningen. På Studentexpeditionen kan du få hjälp med lösenordsbyte.

Vilken lärplattform använder ni på högskolan?

Svar: Just nu befinner sig högskolan i ett byte av lärplattform och kommer successivt att byta från PING PONG till Canvas. Det innebär att du under en övergångsperiod kan ha tillgång till båda lärplattformar. Du kommer att få information av din kursansvariga om vilken plattform du ska använda.

Här hittar du mer information om PING PONG och kontaktpersoner som kan hjälpa dig vid problem med inloggning etc.

Läs mer om Canvas

Logga in på Canvas

Hur kopplar jag upp mig på högskolans trådlösa nätverk?

Svar: Det trådlösa nätverket Eduroam finns tillgängligt i största delen av högskolans lokaler och är ett internationellt samarbete mellan högskolor och universitet som ger dig som student möjlighet till gratis trådlöst internet, Wifi. Läs mer om hur du kopplar upp dig mot Eduroam.

Hur hämtar jag ut min tag/passerchip?

Din tag hämtar du ut i biblioteket eller Studentexpeditionen i början av terminen. När du kan hämta ut den står i ditt välkomstbrev. Om du fortfarande inte har en tag, kontakta Studentexpeditionen eller biblioteket.

Introduktionen

Har ni någon form av mottagning av nya studenter?

Svar: På högskolan har vi något som kallas introduktionen. Den arrangeras av högskolan och studentkåren. Vanligtiv kommer du den första dagen guidas runt av studenter som går samma utbildning som du. Följande två veckor står studentkåren för ett antal roliga aktiviteter som ska ge dig möjlighet att lära känna dina kursare. Hösten 2020 ser det annorlunda ut och vi gör det mesta digitalt.

Högskolan i Borås

Får jag vara på högskolan även när jag inte har föreläsning?

I vanliga fall får du sitta på högskolan och plugga, ensam eller med dina kurskamrater. Nu under pandemin ska du som student inte vistas på campus om det inte gäller examinations- eller undervisningsmoment som omfattas av undantag. Läs mer om vad som gäller under pandemin här.

Var kan jag parkera? Är det gratis för studenter? Kan jag köpa parkeringskort?

Svar: Högskolan i Borås tillhandahåller ingen parkering men eftersom högskolan ligger mitt i centrum av Borås finns många möjliga parkeringar att välja på. Här hittar du en parkeringskarta över Borås Stad (extern länk).

Hur hittar jag rätt i de olika lokalerna?

Svar: Högskolans lokaler indelade i hus som benämns med bokstäver: A-E, H, J-N, S-U. Varje våning har ett nummer där entrévåning är våning 2. Hissarna/Trapphusen benämns T1, T2 etc.  Det finns ett kartor som underlättar för dig att hitta rätt. Här hittar du kartor över högskolan.

Finns det restauranger? Kan jag köpa matkuponger?

Svar: Ja, du köper dem i någon av restaurangerna på campus. Det finns restaurang/café i samtliga byggnader, med olika utbud av mat.

Finns det lunchrum där jag kan äta medhavd mat?

Svar: Ja, det finns lunchrum i samtliga byggnader. Läs mer om våra lunchrum.

Livet som student

Jag har ingen bostad, kan ni hjälpa mig?

Svar: Det lättaste sättet är att söka på fastighetsbolagens webbplatser efter en bostad. Du kan också kolla på anslagstavlan på högskolan efter lediga lägenheter. Här kan du läsa mer om boende.

Jag behöver tillfälligt boende under en kortare period, vart vänder jag mig?

Svar: Behöver du tillfälligt boende för t.ex. en distansträff så vänd dig till Borås stads turistinformation (extern länk). Där hittar du tips på vandrarhem och B&B.

Finns det någon hälsovård för mig som student? Vad kan de hjälpa mig med?

Svar: Ja, det finns studenthälsovård på Högskolan i Borås. Studenthälsan arbetar med förebyggande hälsovård och individuella kontakter och erbjuder stöd i olika former t.ex. genom samtal, viss behandling eller att du deltar i någon av våra gruppverksamheter.  Studenthälsan är ett komplement till primärvård, länssjukvård och insatser inom kommunen.

Har du en pågående behandling inom t.ex. specialistpsykiatrin så rekommenderar vi att du ber om en remiss ifrån din behandlande enhet på hemmaplan till psykiatrin i Borås för att underlätta övergången.

Du kan också få annan hjälp av oss, med t.ex. akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, mattesupport, samtalskontakt med studentombudsman eller stöd vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra funktionsnedsättningar. Här kan du läsa mer om vilken typ av hjälp vi erbjuder.

Varför finns Studentkåren i Borås?

Svar: Studenterna vid Högskolan i Borås har genom Studentkåren i Borås cirka 150 platser i ungefär 40 olika rådgivande, beredande och beslutande organ inom och i anslutning till högskolans organisation. Studenterna där arbetar alla för dig, på sin fritid och gratis, med undantag för den visstidsanställda kårstyrelsen.

På samma sätt arbetar dessutom ytterligare 100-tals personer i studentkårens regi, utanför högskolans organisation, med att skapa bra förutsättningar för dina studier här i Borås. Att driva en så omfattande verksamhet kostar pengar. För att stödja detta omfattande arbete har studentkåren en visstidsanställd kårstyrelse samt tjänstemän. Den största delen av kåravgiften går därför till personalkostnader för dessa.

Kåravgiften ger studenterna vid Sveriges högskolor handlingsfrihet och ger dig som student många möjligheter att påverka, både högskolan och studentkåren. Kåravgiften medför att studenterna inte behöver kompromissa om sina krav och synpunkter som man för fram genom studentkåren inom högskolan, till myndigheter och i övriga samhället på grund av något ekonomiskt beroendeförhållande.

Information om Studentkåren i Borås hittar du på studentkareniboras (extern länk) 

Vilka föreningar finns det?

Högskolan har ett flertal fristående studentföreningar, eventföreningar och intresseföreningar. Läs mer om föreningarna här.

Går det att jobba extra vid sidan av studierna?

Om du hinner arbeta extra beror helt på vilken utbildning du läser, och hur mycket tid du behöver sätta av till dina studier. Att plugga på heltid innebär cirka 40 timmars studier i veckan, det vill säga som en vanlig arbetsvecka. Om du vill arbeta extra utöver det är upp till dig.

Tillbaka till toppen

Studier

Mellan vilka datum är terminerna?

Svar: Terminstiderna hittar du under Terminstider

Var kan jag se mitt schema?

Svar: Du hittar ditt schema i KronoX. Läs mer om hur du letar upp ditt schema.

Var kan jag köpa kompendier?

Svar: På Studentexpeditionen kan du köpa kompendier, hämta ut rättade tentor m.m. Se Studentexpeditionens sida för öppettider.

Var hittar jag litteraturlistor?

Svar: Du kan hitta litteraturlistor på din utbildningssida i Kurs- och programtorget. Om inte, kontakta Studentexpeditionen

Var kan jag köpa kurslitteratur?

Svar: Du kan köpa kurslitteratur i studentbokhandeln som ligger mitt emot högskolan på Allégatan. Du kan också köpa kursböcker i vissa vanliga bokhandlar, samt på webben.

Var kan jag hitta stipendier att söka?

Svar: Här kan du hitta information om de stipendier som kommer in till högskolan. Administratörer för din utbildning kan också ha information om aktuella stipendier inom just ditt område.

Har ni några tips för distansstudier?

Ja, på vår webbsida för studenter finns flera tips för distansstudier. Se alla tips här.

Går det att få Office 365-program från högskolan och i så fall hur?

Ja, du som student kan få tillgång till Office 365. Läs mer om hur du gör här.

Vad händer om jag inte klarar en kurs?

Varje examination ska erbjudas vid minst fem (5) tillfällen, varav minst tre (3) inom loppet av ett år om inte något annat framkommer av kursplanen. Detta gäller även på kurser som upphör. När det gäller obligatorisk praktik ska studenten ha rätt till två praktiktillfällen.

Som huvudregel har studenten rätt att genomgå obegränsat antal omprov på en kurs, så länge kursen ges. Av 6 kap. 21§ HF följer emellertid att det finns en möjlighet att begränsa antalet provtillfällen på en kurs så länge studenten ges minst fem provtillfällen per kurs. Läs mer om examinationer här.

Hur hoppar jag av en kurs?

Du kan ansöka om studieuppehåll med denna blankett.

Text från blanketten: Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.

Kontakta gärna studie- och karriärvägledningen om du är osäker på om du ska göra avbrott eller uppehåll. Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledningen.

Var kan jag vända mig för att få språkhjälp med akademiskt språk?

Högskolan arrangerar regelbundet aktiviteter och föreläsningar kring bland annat akademiskt språk, till exempel under våra Måndagsföreläsningar för studenter. Håll utkik på vår webb, bland våra nyheter eller sociala medier efter nästa tillfälle.

Tentamen, rapporter och uppsatser 

Vad är en tentamen?

Svar: Tentamen eller ”tenta” som det ofta kallas är ett prov som avslutar en kurs. Tentor kan vara av olika slag t.ex., skriftlig där du sitter i en tentasal, muntlig i grupp eller laborativ. Vilken typ av examination en kurs har hittar du i kursplanen.

Måste jag anmäla mig till tentamen?

Svar: Ja, anmälan ska ske till alla salstentor. Läs mer om anmälan till tentamen.

Hur går en skriftlig salstentamen till?

Svar: Här hittar du alla alla regler kring en salstentamen. Denna information finns även i pappersformat. Du kan hämta foldern på Studentexpeditionen.

Var kan jag hämta ut tentor?

Svar: Du kan se din tenta på selfservice.hb.se (både ej bedömd och bedömd version).

Hur man skriver en rapport/uppsats?

Svar: Reglerna skiljer sig något åt mellan utbildningar. Du kommer att bli informerad när det är dags för rapport eller uppsatsskrivning. Information om vad som betraktas som plagiat och inte kan du hitta på sidan Plagiat. Via Språkverkstaden kan du också få hjälp med hur man skriver akademiskt.

Utlandsstudier

Vem pratar jag med om studier utomlands?

Svar: Du som är student vid Högskolan i Borås har flera möjligheter till studier utomlands inom ramen för dina studier. Tala med din utbildnings internationella samordnare om vilka regler som gäller för studenter på ditt program och hur utlandsstudier skulle kunna se ut för dig. Mer information om att studera utomlands.

Betalar man alla utgifter för en utbytestermin själv?

När studenter genomför utbytesstudier inom ett av högskolans utbytesavtal betalar studenter ingen studieavgift vid mottagande lärosäte. Däremot kan det uppstå kostnader i samband med utbytet, till exempel skolmaterial, visum och vaccination, som studenten själv bekostar. Du betalar även boende och resan själv.

Tillbaka till toppen

Hittar du inte svaret på din fråga?

För alla övriga frågor som rör dig som student kan du vända dig till Studentexpeditionen.
Studentexpeditionen når du lättast genom Studentexpeditionens webbsidor.
Du når dem också via e-post: studentexpeditionen@hb.se eller telefon: 033-435 45 50.