Guide för dig utan svenskt personnummer

Steg-för-steg-guider

I våra Steg-för-steg-guider hittar du information om vad du behöver göra och i vilken ordning. Från att registrera dig på din utbildning, så att du behåller din plats, till användning av lärplattformen när du väl börjar din utbildning.

Obs - Registreringen är öppen 3 januari - 11 januari .

För kurser som startar vecka 12 och framåt är registreringen öppen 7 mars - 15 mars.

Steg-för-steg-guide Campus Borås

Steg-för-steg-guide Campus Varberg

Steg-för-steg-guide Campus Skövde

Steg-för-steg-guide distans