Introduktion för nya studenter

Introduktionen har som syfte att ge dig möjlighet att lära känna dina nya studiekamrater, högskolan, staden och högskolans campusområde. Tanken är att vi ska ge dig som ny student i Borås en bra start på din studietid.