Händer som håller jordklotet

International Office

Som student vid Högskolan i Borås har du många möjligheter till utlandsvistelser under din studietid. Studier vid ett partneruniversitet, fältstudier och praktik är några exempel.

Att studera vid ett partneruniversitet innebär att du byter en termins studier vid högskolan mot studier vid något lärosäte som högskolan har ett utbytesavtal med. Tillsammans med internationell koordinator för din utbildning planerar du ditt utbyte och valet av kurser så att du får tillgodoräkna dig dina utbytesstudier vid hemkomsten. Det finns flera stipendier för studier vid partneruniversitet.

Uppsatser och examensarbeten kan genomföras i form av fältstudier då du i ett annat land samlar material till din uppsats. Det finns också möjlighet att göra utlandspraktik, inom ditt utbildningsprogram, under sommaren eller efter avslutade studier. Då kan du få stipendium både för praktik och fältstudier.

För dig som stannar i Borås finns flera möjligheter för internationalisering på hemmaplan t.ex. genom att bli mentor för en internationell student.

Vill du veta mer om olika möjligheter till utlandsstudier - Läs mer på våra webbsidor för utresande studenter eller kontakta International Office

Ta chansen och upptäck världen!