Byte av kopiatorer/skrivare 3 oktober

Lördagen den 3 oktober kommer IT-avdelningen att byta ut samtliga kopiatorer/skrivare som finns på högskolan. Detta innebär att det inte går att skriva ut, kopiera eller skanna under hela lördagen.

Instruktioner på hur du använder funktionerna kommer finnas på ett instruktionsblad bredvid varje enskild kopiator/skrivare, samt på webben under:

https://www.hb.se/anstalld/for-mitt-arbete/campus-och-hallbarhet/utskrifter-och-kopiering/print-and-collect1/

Ni som har fått ett e-postmeddelande om byte av gammalt passerkort måste ersätta detta med ett nytt. Det nya passerkortet hämtas i studentexpeditionen eller biblioteket.

Med vänliga hälsningar,

IT-avdelningen