Planerat systemunderhåll - Utskriftssystem 24 september

2021-09-22 22:51
Den 24 september kommer utskriftssystemet uppdateras p.g.a säkerhetsskäl.
Detta påverkar alla kopiatorer och skrivare. Man kan inte logga in på
kopiatorerna och kan därför inte heller släppa sina utskrifter, kopiera eller skanna.

Systemunderhållet beräknas ta ca 1 timma och är tillgängligt igen senast kl 18:00.