Studieplanering

Vi som arbetar med studieplanering kan hjälpa dig som av någon anledning kommit efter med dina studier, som behöver diskutera ett studieuppehåll eller studieavbrott.

Vi arbetar också med frågor kring tillgodoräknande, ansökan om undantag från förkunskapskrav, individuell studieplanering, antagning till senare del av program.

Det kan exempelvis gälla:

  • återkomst efter studieuppehåll eller studieavbrott
  • terminer/kurser i annan ordning än utbildningsplanen
  • har bytt program/inriktning
  • läst tidigare kurser som kan tillgodoräknas
  • oavslutade kurser - kompletteringar
  • examinationer på kurser som inte ges längre
  • individuell studiegång då särskilda skäl finns

 Så här börjar du: