Boka tid

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Jag vill att mötet ska ske utifrån följande alternativ: *

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv. Uppgifterna kommer att behandlas av studie- och karriärvägledarna i syfte att planera och administrera och kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.