27 november: Effektivt och framgångsrikt grupparbete

Hur får man ut det optimala när man jobbar i grupp? Hur påverkas gruppdynamiken av individers olikheter samt hur använder man personlighetstyper på bästa sätt? Teorier kring grupputveckling och grupprocesser varvas med praktiska övningar och avslutas med handfasta råd kring hur ett gruppkontrakt kan utformas. 

Delta på föreläsningen 

Måndagsföreläsningarna ges digitalt.

Tid: Måndagar kl. 12:10–12:50
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009 
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Har du frågor inför föreläsningen?

Kontakta studievagledning@hb.se