Måndagsföreläsningar

Tid: Måndagar kl. 12:10–12:50
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Samtliga föreläsningar ges på svenska.

Du kan läsa mer om videokonferensverktyget Zoom här.

VÅREN 2021

3 maj: Smaka på Mindfulness OBS! Inställd idag!

Att vara uppmärksam, vara i nuet. Använda alla sina sinnen. Allt är ok.
Känner du dig stressad, ostrukturerad och/eller rastlös? Vill du hitta sätt att hantera detta på? …. för att lyckas bättre i studierna, må bättre, känna dig lugnare. Ett numera vetenskapligt bevisat hjälpmedel vid psykisk ohälsa såsom depression och mild ångest. Vid detta tillfälle får du pröva på några övningar inom Mindfulness samt få veta lite mer om vad Mindfulness är.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

10 maj: Hemtenta i WISEflow – hur går det till?

Ska du skriva digital tenta i WISEflow eller är du bara nyfiken på hur det fungerar?
Fler och fler tentor genomförs digitalt. Många tycker att det känns bra att få skriva tenta på dator medan andra kan känna att det är lite extra nervöst.
Denna workshop ger dig tillfälle att lära känna systemet och du kan ställa de frågor du har kring digital salstenta.
Ansvarig: Studentexpeditionen

17 maj: Stress och återhämtning

Att studera är ofta ganska krävande och stressigt och det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Hur påverkas vi egentligen av stress, vad händer i kroppen och vad kan en göra för att motverka negativa effekter av stress? Här ges hjälp och strategier för att kunna hantera stress och tips på hur du gör för att återhämta dig.
Ansvarig: Studenthälsan

24 maj: Compassion – självmedkänsla  

Hur låter din inre dialog? Är du dömande och sträng emot dig själv och andra eller är du omsorgsfull och tillåtande i ditt tankemönster? Hjärnan uppfattar en kritisk inre dialog som ett hot vilket ökar oro och stress. Compassion handlar om att bemöta sig själv och andra med omsorg och förståelse, vilket minskar oro och stress.
Ansvarig: Studenthälsan