Måndagsföreläsningar

Tid: Måndagar kl. 12:10–12:50
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Samtliga föreläsningar ges på svenska.

Du kan läsa mer om videokonferensverktyget Zoom här.


HÖSTEN 2021

6 september: Att studera med funktionsvariation – hur får jag det att fungera?

Vi kommer ge en presentation om vad funktionsvariation innebär och vilka som kan söka Riktat pedagogiskt stöd på Högskolan i Borås. Vi kommer berätta om hur du gör för att ansöka om Riktat pedagogiskt stöd och hur dessa stöd fungerar när du läser på högskola. Det kommer också finnas utrymme för att ställa frågor till oss som arbetar som samordnare för Riktat pedagogiskt stöd.

Ansvarig: Samordnare för Riktat pedagogiskt stöd 

13 september: Effektivt och framgångsrikt grupparbete

Hur får man ut det optimala när man jobbar i grupp? Hur påverkas gruppdynamiken av individers olikheter samt hur använder man personlighetstyper på bästa sätt? Teorier kring grupputveckling och grupprocesser varvas med praktiska övningar och avslutas med handfasta råd kring hur ett gruppkontrakt kan utformas. 

Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

20 september: Prokrastinering – sluta skjuta upp och börja jobba

Föreläsning om uppskjutandebeteende hos studenter. Vi går igenom prokrastinering i studiemiljö – vad det är och hur vi kan göra annorlunda. Fokus under föreläsningen är att du ska få syn på ditt eget beteende och framförallt få strategier om hur du kan göra annorlunda.

Ansvarig: Studenthälsan

27 september: Studieteknik – skapa goda studiestrategier!

I föreläsningen/workshoppen om att skapa goda studievanor kommer vi att diskutera och visa på hur dina vanor och din målsättning samt din planering kan bidra till att du på ett mer medvetet sätt kan påverka ditt sätt att studera och därmed förbättra ditt lärande.

Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

4 oktober: Våga tala

Obeservera att denna föreläsning ges på plats på HB.
Föreläsningen om talängslan hos studenter.  Under föreläsningen får du information om studenthälsans kommande Våga tala-kurs och en del teori kring talängslan. Det är inga praktiska övningar under föreläsningen. Samma föreläsning ges vid två olika tillfällen. 

Ansvarig: Studenthälsan
OBS: Ges på plats på HB, A315

11 oktober: Våga tala 

Observera att denna föreläsning ges på plats på HB.
Föreläsning om talängslan hos studenter.  Under föreläsningen får du information om studenthälsans kommande Våga tala-kurs och en del teori kring talängslan. Det är inga praktiska övningar under föreläsningen. Samma föreläsning ges vid två olika tillfällen. 

Ansvarig: Studenthälsan 
OBS: Ges på plats på HB, A315

18 oktober: Hemtenta i WISEflow – hur går det till?

Ska du skriva digital tenta i WISEflow eller är du bara nyfiken på hur det fungerar? Fler och fler tentor genomförs digitalt. Många tycker att det känns bra att få skriva tenta på dator medan andra kan känna att det är lite extra nervöst. Denna föreläsning ger dig tillfälle att lära känna systemet och du kan ställa de frågor du har kring digital tenta i WISEflow.

Ansvarig: Studentexpeditionen

25 oktober: Lässtrategier – går det att förbättra sin lästeknik?

Mycket att läsa! Det är svårt att veta vad som är viktigt inför t.ex. en tenta, vågar jag hoppa över litteratur? En läsmodell kan hjälpa dig att ta dig an läsningen som kan bidra till en struktur för dig som inte vet vart du ska börja. Vi diskuterar och testar lite olika sätt som kan hjälpa till att öka hastigheten på läsningen men det är också ett sätt att bli medveten om hur du läser.

Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

1 november: Stress och återhämtning

Att studera är ofta ganska krävande och stressigt och det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Hur påverkas vi egentligen av stress, vad händer i kroppen och vad kan en göra för att motverka negativa effekter av stress? Här ges hjälp och strategier för att kunna hantera stress och tips på hur du gör för att återhämta dig.

Ansvarig: Studenthälsan

8 november: Vidare studier 

Funderar du på att studera en magister/master, annan påbyggnadsutbildning, doktorandutbildning eller fristående kurser? Vi går igenom vad som krävs, hur du kommer in och vad det kan ge dig för möjligheter. I framtiden kommer det krävas mer livslångt lärande och att vi bättrar på vår kompetens under hela yrkeslivet. Kanske vill du studera vidare på grund av arbetslivets föränderliga krav? För personlig utveckling? För att byta bana eller öka dina yrkesmässiga möjligheter? Kan det ge mer i lönekuvertet?

Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

15 november: Inställd/Sömnskola

Vi kommer bl.a. att ta upp sömnens olika faser, vad som händer i kroppen när vi sover och vad man kan göra själv för att förbättra sin sömn.

Ansvarig: Studenthälsan

22 november: Mindfulness

Att vara uppmärksam, vara i nuet, att använda alla sina sinnen. Detta är vad mindfulness handlar om. Känner du dig stressad, ostrukturerad och/eller rastlös? Vill du hitta sätt att hantera detta på? För att lyckas bättre i studierna, må bättre och känna dig lugnare. Mindfulness är ett numera vetenskapligt bevisat hjälpmedel vid psykisk ohälsa såsom depression och mild ångest. Vid detta tillfälle får du pröva på några övningar inom Mindfulness samt få veta lite mer om vad Mindfulness är.

Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

29 november: Hitta de dolda jobben!

Var finns alla jobb? Tycker du att det är svårt att hitta drömjobbet eller kanske bara till det första jobbet? I den här föreläsningen går vi igenom hur man kan göra för att hitta till de dolda jobben. Du får idéer och tips på hur du kan gå vidare för att hitta de jobb som inte syns (och kanske inte finns ännu). Du får även möjlighet att själv testa hur du ser på olika sätt att söka jobb på. Vad skulle du våga göra för att få ett jobb? Är att prata med grannen att söka jobb? Hur använder du sociala medier – ett sätt att söka jobb?

Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

6 december: Alla CV:n kan bli bättre

Ditt CV och ditt personliga brev är oftast den första kontakt du har med en arbetgivare. Under föreläsningen kommer du få tips på hur kan gå tillväga när du skriver en bra ansökningshandling. Du får tips på hur du kan tänka inför att du skriver ditt CV samt vilken information som är bra att lyfta i ett CV.

Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

7 december (obs; tisdag) Sömnskola

Vi kommer bl.a. att ta upp sömnens olika faser, vad som händer i kroppen när vi sover och vad man kan göra själv för att förbättra sin sömn.
Denna föreläsning ersätter den inställda måndagsföreläsningen 15/11 om Sömn

Ansvarig: Studenthälsan

13 december: Prokrastinering – sluta skjuta upp och börja jobba

Föreläsning om uppskjutandebeteende hos studenter. Vi går igenom prokrastinering i studiemiljö – vad det är och hur vi kan göra annorlunda. Fokus under föreläsningen är att du ska få syn på ditt eget beteende och framförallt få strategier om hur du kan göra annorlunda.

Ansvarig: Studenthälsan

20 december: Ideellt engagemang

Ideellt engagemang, ideellt arbete och lönearbete, vart går egentligen gränsen? Varför väljer unga vuxna att engagera sig och var tar det sin början? Varför är det viktigt att engagera sig och hur kan det utveckla dig både som person och i ditt yrkesliv?

Enligt Volontärbarometern Rapport om ideellt engagemang 2020 visar exempelvis att 4 av 10 som engagerar sig har fått hjälp i arbetslivet av sitt ideella engagemang. 90 % känner gemenskap med andra och får nya vänner samt 96 % upplever att de har påverkat samhället i en positiv riktning.

Detta är några av frågorna som vi kommer samtala kring och vi hoppas att genom denna föreläsning kunna peppa dig att engagera dig ideellt och genom det göra skillnad.

Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen