Måndagsföreläsningar

Tid: Måndagar kl. 12:10–12:50
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Samtliga föreläsningar ges på svenska.

Du kan läsa mer om videokonferensverktyget Zoom här.

VÅREN 2021

25 januari: Inför STARK – alla CV:n kan bli bättre. 

Ditt CV och ditt personliga brev är oftast den första kontakt du har med en arbetgivare. Under föreläsningen kommer du få tips på hur kan gå tillväga när du skriver en bra ansökningshandling. Du får tips på hur du kan tänka inför att du skriver ditt CV samt vilken information som är bra att lyfta i ett CV.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

1 februari: Studieteknik – skapa goda studiestrategier! 

I föreläsningen/workshoppen om att skapa goda studievanor kommer vi att diskutera och visa på hur dina vanor och din målsättning samt din planering kan bidra till att du på ett mer medvetet sätt kan påverka ditt sätt att studera och därmed förbättra ditt lärande.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

8 februari: Prokrastinering – sluta skjuta upp och börja jobba

Föreläsning om uppskjutandebeteende hos studenter. Vi går igenom prokrastinering i studiemiljö – vad det är och hur vi kan göra annorlunda. Fokus under föreläsningen är att du ska få syn på ditt eget beteende och framförallt få strategier om hur du kan göra annorlunda.
Ansvarig: Studenthälsan

15 februari: Att jobba i grupp – glädje eller plåga?

Hur får man ut det optimala när man jobbar i grupp? Hur påverkas gruppdynamiken av individers olikheter samt hur använder man personlighetstyper på bästa sätt? Teorier kring grupputveckling och grupprocesser varvas med praktiska övningar och avslutas med handfasta råd kring hur ett gruppkontrakt kan utformas. 
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

22 februari: Compassion – självmedkänsla  

Hur låter din inre dialog? Är du dömande och sträng emot dig själv och andra eller är du omsorgsfull och tillåtande i ditt tankemönster? Hjärnan uppfattar en kritisk inre dialog som ett hot vilket ökar oro och stress. Compassion handlar om att bemöta sig själv och andra med omsorg och förståelse, vilket minskar oro och stress.
Ansvarig: Studenthälsan

1 mars: Hemtenta i WISEflow – hur går det till?

Ska du skriva digital tenta i WISEflow eller är du bara nyfiken på hur det fungerar?
Fler och fler tentor genomförs digitalt. Många tycker att det känns bra att få skriva tenta på dator medan andra kan känna att det är lite extra nervöst.
Denna workshop ger dig tillfälle att lära känna systemet och du kan ställa de frågor du har kring digital salstenta.
Ansvarig: Studentexpeditionen

8 mars: Erfarenhetsutbyte - kom och dela med dig om hur dina studier fungerar!

Oj så mycket nytt! Hur ska jag lägga upp mina studier? Var ska jag börja? Kan jag göra på samma sätt som på gymnasiet? Hur får jag tiden att räcka till? Hur ska jag läsa till första tentan? Om du känner igen dessa frågor och kanske även har andra, kom och diskutera dem med oss.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

15 mars: Stress och återhämtning

Att studera är ofta ganska krävande och stressigt och det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Hur påverkas vi egentligen av stress, vad händer i kroppen och vad kan en göra för att motverka negativa effekter av stress? Här ges hjälp och strategier för att kunna hantera stress och tips på hur du gör för att återhämta dig.
Ansvarig: Studenthälsan

22 mars: Vidarestudier – vad kan det ge?

Funderar du på att studera en magister/master, doktorandstudier, annan påbyggnadsutbildning eller fristående kurser? Vi går igenom vad som krävs, hur du kommer in och vad det kan ge dig för möjligheter. I framtiden kommer det krävas mer av livslångt lärande och att vi bättrar på vår kompetens under hela yrkeslivet. Är det på grund av arbetslivets föränderliga krav? För personlig utveckling? För att byta bana eller öka dina yrkesmässiga möjligheter? Kan det ge mer i lönekuvertet?   
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

29 mars: Lässtrategier – går det att förbättra sin lästeknik?

Mycket att läsa! Det är svårt att veta vad som är viktigt inför t.ex. en tenta, vågar jag hoppa över litteratur? En läsmodell kan hjälpa dig att ta dig an läsningen som kan bidra till en struktur för dig som inte vet vart du ska börja. Vi diskuterar och testar lite olika sätt som kan hjälpa till att öka hastigheten på läsningen men det är också ett sätt att bli medveten om hur du läser.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

12 april: Hitta de dolda jobben! 

Var finns alla jobb? Tycker du att det är svårt att hitta drömjobbet eller kanske bara till det första jobbet? I den här föreläsningen går vi igenom hur man kan göra för att hitta till de dolda jobben. Du får idéer och tips på hur du kan gå vidare för att hitta de jobb som inte syns (och kanske inte finns ännu). Du får även möjlighet att själv testa hur du ser på olika sätt att söka jobb på. Vad skulle du våga göra för att få ett jobb? Är att prata med grannen att söka jobb? Hur använder du sociala medier – ett sätt att söka jobb?
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

19 april: Sömnskola – hjälp till bättre sömn

Har du svårt att somna? Är du osäker på om du sover tillräckligt? Den här föreläsningen kommer bl.a. att ta upp sömnens olika faser, vad som händer i hjärnan och kroppen när vi sover och varför det är så viktigt för hälsan och studieresultaten att sova tillräckligt. Vi kommer även gå igenom vad man kan göra själv för att förbättra sin sömn.
Ansvarig: Studenthälsan

26 april: Prokrastinering – sluta skjuta upp och börja jobba!

Föreläsning om uppskjutandebeteende hos studenter. Vi går igenom prokrastinering i studiemiljö – vad det är och hur vi kan göra annorlunda. Fokus under föreläsningen är att du ska få syn på ditt eget beteende och framförallt få strategier om hur du kan göra annorlunda.
Ansvarig: Studenthälsan

3 maj: Smaka på Mindfulness 

Att vara uppmärksam, vara i nuet. Använda alla sina sinnen. Allt är ok.
Känner du dig stressad, ostrukturerad och/eller rastlös? Vill du hitta sätt att hantera detta på? …. för att lyckas bättre i studierna, må bättre, känna dig lugnare. Ett numera vetenskapligt bevisat hjälpmedel vid psykisk ohälsa såsom depression och mild ångest. Vid detta tillfälle får du pröva på några övningar inom Mindfulness samt få veta lite mer om vad Mindfulness är.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

10 maj: Hemtenta i WISEflow – hur går det till?

Ska du skriva digital tenta i WISEflow eller är du bara nyfiken på hur det fungerar?
Fler och fler tentor genomförs digitalt. Många tycker att det känns bra att få skriva tenta på dator medan andra kan känna att det är lite extra nervöst.
Denna workshop ger dig tillfälle att lära känna systemet och du kan ställa de frågor du har kring digital salstenta.
Ansvarig: Studentexpeditionen

17 maj: Stress och återhämtning

Att studera är ofta ganska krävande och stressigt och det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Hur påverkas vi egentligen av stress, vad händer i kroppen och vad kan en göra för att motverka negativa effekter av stress? Här ges hjälp och strategier för att kunna hantera stress och tips på hur du gör för att återhämta dig.
Ansvarig: Studenthälsan

24 maj: Compassion – självmedkänsla  

Hur låter din inre dialog? Är du dömande och sträng emot dig själv och andra eller är du omsorgsfull och tillåtande i ditt tankemönster? Hjärnan uppfattar en kritisk inre dialog som ett hot vilket ökar oro och stress. Compassion handlar om att bemöta sig själv och andra med omsorg och förståelse, vilket minskar oro och stress.
Ansvarig: Studenthälsan