Måndagsföreläsningar

VÅREN 2023

Måndagföreläsningarna ges digitalt vårterminen 2023. Samtliga föreläsningar ges på svenska, förutom föreläsningen "Information about the exams" den 27 februari som ges på engelska.

Tid: Måndagar kl. 12:10–12:50
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Du kan läsa mer om videokonferensverktyget Zoom här.

 

 

27 mars: Alla CV:n kan bli bättre

Ditt CV och ditt personliga brev är oftast den första kontakt du har med en arbetsgivare. Under föreläsningen kommer du få tips på hur kan gå tillväga när du skriver en bra ansökningshandling. Du får tips på hur du kan tänka inför att du skriver ditt CV samt vilken information som är bra att lyfta i ett CV.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

3 april: Vidare studier 

Funderar du på att studera en magister/master, annan påbyggnadsutbildning, doktorandutbildning eller fristående kurser? Vi går igenom vad som krävs, hur du kommer in och vad det kan ge dig för möjligheter. I framtiden kommer det krävas mer livslångt lärande och att vi bättrar på vår kompetens under hela yrkeslivet. Kanske vill du studera vidare på grund av arbetslivets föränderliga krav? För personlig utveckling? För att byta bana eller öka dina yrkesmässiga möjligheter? Kan det ge mer i lönekuvertet?
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

17 april: Stärk dig inför anställningsintervjun

Grattis du har kanske blivit kallad på en intervju eller vill du kanske vara ute i god tid. Denna föreläsning ger dig lite tips på vanliga frågor samt vad du bör tänka på när du möter din framtida arbetsgivare.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

24 april: Vill du ut i världen? Har du en funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte?

Det har utvecklats nya möjligheter som underlättar för internationellt utbyte för dig som har en funktionsvariation. Det kan handla om att du har barn eller har ett stort stödbehov. Vi kommer att lyfta vilka de ekonomiska stöden är och vilket administrativt stöd som du kan få av högskolan. Vi kommer också att lyfta eventuella utmaningar som kan uppstå vid utlandsstudier och vilka möjligheter det finns att hantera dessa.
Ansvarig: Samordnare för Riktat pedagogiskt stöd

8 maj: Digital tentamen i Wiseflow – hur går det till?

Ska du skriva digital tenta i WISEflow eller är du bara nyfiken på hur det fungerar? Fler och fler tentor genomförs digitalt. Många tycker att det känns bra att få skriva tenta på dator medan andra kan känna att det är lite extra nervöst. Denna föreläsning ger dig tillfälle att lära känna systemet och du kan ställa de frågor du har kring digital tenta i WISEflow.
Ansvarig: Studentexpeditionen

15 maj: Hantera stress under studierna

Under studietiden är det lätt att uppleva att kraven från studier, tentamen och andra krav överstiger ens resurser. Detta resulterar i att man känner sig stressad. Föreläsningen syftar till förståelse hur stress fungerar, dess påverkan och hur du kan förhålla dig till den.
Ansvarig: Studenthälsan

22 maj: Mindfulness

Att vara uppmärksam, vara i nuet, att använda alla sina sinnen. Detta är vad mindfulness handlar om. Känner du dig stressad, ostrukturerad och/eller rastlös? Vill du hitta sätt att hantera detta på? För att lyckas bättre i studierna, må bättre och känna dig lugnare. Mindfulness är ett numera vetenskapligt bevisat hjälpmedel vid psykisk ohälsa såsom depression och mild ångest. Vid detta tillfälle får du pröva på några övningar inom Mindfulness samt få veta lite mer om vad Mindfulness är.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

 

Genomförda föreläsningar vårterminen 2023

23 januari: Att studera med funktionsvariation – hur får jag det att fungera?

Vi kommer ge en presentation om vad funktionsvariation innebär och vilka som kan söka Riktat pedagogiskt stöd på Högskolan i Borås. Vi kommer berätta om hur du gör för att ansöka om Riktat pedagogiskt stöd och hur dessa stöd fungerar när du läser på högskola. Det kommer också finnas utrymme för att ställa frågor till oss som arbetar som samordnare för Riktat pedagogiskt stöd.
Ansvarig: Samordnare för Riktat pedagogiskt stöd 

30 januari: Våga Tala – om talängslan

Föreläsning om talängslan hos studenter.  Under föreläsningen får du information om studenthälsans kommande Våga tala-kurs och en del teori kring talängslan. Det är inga praktiska övningar under föreläsningen.
Ansvarig: Studenthälsan 

6 februari: Studieteknik – skapa goda studiestrategier!

I föreläsningen om studieteknik och att skapa goda studiestrategier kommer vi att diskutera och visa på hur dina vanor, din målsättning samt din planering kan bidra till att du på ett mer medvetet sätt kan påverka ditt sätt att studera och därmed förbättra ditt lärande.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

13 februari: Prokrastinering - sluta skjuta upp och börja jobba

Föreläsning om uppskjutandebeteende hos studenter. Vi går igenom prokrastinering i studiemiljö - vad det är och hur vi kan göra annorlunda. Det kommer att finnas viss tid att fundera över sin egen situation. 

Du kan ta del av information och tips kring prokrastinering på studenthälsans webbsida.
Ansvarig: Studenthälsan

20 februari: Inför tentamen

Ska du skriva tenta eller är du bara nyfiken på hur det fungerar? Det ges tentor på flera olika sätt vid Högskolan i Borås och inför, under och efter själva skrivtillfället finns en massa regler som är bra att känna till. 
Ansvarig: Studentexpeditionen

27 february: Information about the exams (In english)

Are you going to write an exam or are you just curious about how it works? Exams are given in several different ways at the University of Borås and before, during and after the actual writing session there are a lot of rules that are good to know.
Responsible: Student Reception

6 mars: Effektivt och framgångsrikt grupparbete

Hur får man ut det optimala när man jobbar i grupp? Hur påverkas gruppdynamiken av individers olikheter samt hur använder man personlighetstyper på bästa sätt? Teorier kring grupputveckling och grupprocesser varvas med praktiska övningar och avslutas med handfasta råd kring hur ett gruppkontrakt kan utformas. 
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

13 mars: Lässtrategier – går det att förbättra sin lästeknik?

Mycket att läsa! Det är svårt att veta vad som är viktigt inför t.ex. en tenta, vågar jag hoppa över litteratur? En läsmodell kan hjälpa dig att ta dig an läsningen som kan bidra till en struktur för dig som inte vet vart du ska börja. Vi diskuterar och testar lite olika sätt som kan hjälpa till att öka hastigheten på läsningen men det är också ett sätt att bli medveten om hur du läser.
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen

20 mars: Hitta de dolda jobben!

Var finns alla jobb? Tycker du att det är svårt att hitta drömjobbet eller kanske bara till det första jobbet? I den här föreläsningen går vi igenom hur man kan göra för att hitta till de dolda jobben. Du får idéer och tips på hur du kan gå vidare för att hitta de jobb som inte syns (och kanske inte finns ännu). Du får även möjlighet att själv testa hur du ser på olika sätt att söka jobb på. Vad skulle du våga göra för att få ett jobb? Är att prata med grannen att söka jobb? Hur använder du sociala medier – ett sätt att söka jobb?
Ansvarig: Studie- och karriärvägledningen