PING PONG-introduktion för studenter

Känner du dig osäker på hur du ska använda lärplattformen PING PONG?
Do you need additional information to manage our LMS PING PONG?

I PING PONG-aktiviteten HB Student finner du filmer som du kan studera för att komma igång snabbt med PING PONG. Där finns även filmer och manualer som är till hjälp för ditt arbete med olika funktioner i lärplattformen.

I samband med varje terminsstart erbjuder vi tillfällen med PING PONG-introduktion för nya studenter. Vid introduktionen som sker via webben kommer var och en att jobba från sin egen dator via e-mötesverktyget Zoom. En del av innehållet i genomgången är:

• Hur orienterar jag mig i PING PONG?
• Hur lämnar jag in en Inlämningsuppgift?
• Dokument, Diskussionsforum, Anslagstavla
• Vart vänder jag mig för Support och Resurser?

Datum och tid för introduktion av lärplattformen Ping Pong annonseras vid varje terminsstart i Kalendarium för Studenter.

Kontakta pingpong@hb.se

Varmt välkomna / Welcome!