Textilteknologiskt labb

Vad gör man i dessa labb?

I dessa labb fokuserar vi på utvecklingen av framtidens material inom funktionella och smarta textiler, såväl som innovativa och resurseffektiva produktionsprocesser. Innovation skapas inom den unika forskningsmiljön nära kopplat till textilindustrin.

Viktiga forskningsområden inom textil materialteknik är utveckling av nya textila material, till exempel textila sensorer (konduktiva, piezoelektriska och resistiva material) för bland annat medicinska applikationer. Innovativa processer för utveckling av mer effektiv och hållbar textilproduktion, så som funktionalisering av textila ytor (inkjet, valve jet och 3D-tryck).

Här utvecklas polymera e-textilier, med fokus på textila aktuatorer för att kunna ge textilen inbyggd förmåga att ändra sin form eller utöva kraft på sin omgivning. Ledande fibrer, fibertronik, är ett annat stort tema. Här är jonotronik ett område som kopplar väl in mot biologiska system. Vidare utvecklas mikrofluidik, textila sensorer och elektroder för det medicintekniska området.

I Forskningslabb kemi finns det mesta av våra kemikalier. Här görs synteser, tillverkas olika kemiska föreningar, beläggs fibrer med syntetiserade produkter och testar belagda textiler och fibrer. Elektrokemisk karakterisering av textilier med en bred repertoar av analyser är möjlig.

Forskningslabb superkritisk CO2 används främst vid färgning och funktionalisering av textil med superkritisk koldioxid. Koldioxid i sitt superkritiska tillstånd har båda egenskaper av en vätska och en gas samtidigt  som ger vissa tekniska fördelar jämfört med vattenbaserade processer. Tillståndet uppstår när gasen hålls i, eller över, sin kritiska temperatur och sitt kritiska tryck. Densitet i det tillståndet gör koldioxiden till en vätska. Den metod för färgning med hjälp av superkritisk koldioxid betraktas inom textilindustrin som extra viktigt på grund av den är vattenfri och sparsamt med energi och kemikalier. Samtidigt går det att ta fram produkter av hög kvalitet och därigenom skapas nya möjligheter.

Forskningslabb analys/inkjet används för att genomföra analyser och till ”Ink-Jet printing” och ”3D-printing”. Med hjälp av inkjet-tryck och 3D-printing möjliggörs en mer resurssparande och flexibel textil produktion för tryckning, färgning och funktionalisering av textilens yta. Här kan vi göra allt från analys för utveckling av funktionell ink till labbskaliga produktionsprocesser med industriella hastigheter.

Forskningslabb textil – bio/plasma används bland annat för att göra antimikrobiella tester på textila material. En annan del av labbet används till att behandla textilier i en plasmamaskin för ytmodifiering i textila tillverkningsprocesser, till exempel för förbättrad vätbarhet, funktionsbeläggning och funktionsbehandling av tyger, fibrer och garn. Med hjälp av plasmamaskinen kan vi göra tester relevanta för industrin.

Visste du att 

 • Forskarna själva utvecklar apparater och instrument om sådana inte finns att köpa in. Ett exempel  är en pilotlina för fiberbeläggning för att uppnå konduktivitet.
 • En stor del av utrustningen har finansierats med medel från olika forskningsstiftelser.
 • Många apparater har skänkts av lokala textilföretag.
 • Forskningslabbet, som har fokus på resurssparande tekniker för en hållbar och flexibel produktion av textilier, är unikt vad gäller utrustning i labbskala med industriell hastighet och analysinstrument.

Forskargrupper

Resurser

 • Kemikalier i kemikalieskåp
 • Kylskåp
 • Dragskåp
 • Impedans Spektroskopi (Potentiostat)
 • Ramanspektroskop
 • CO2 Dyening RAPID COLOR (till färgning av textil, med superkritiska  CO2)
 • Frys
 • Ugnar
 • Ultrasonic processor
 • Rheometer (viskositet)
 • Optical Tensiometer THETA (kontaktvinkel)
 • Ink Jet Printing Systems
 • 3D-printer
 • Pore Size Meter
 • UV-VIS Spectrophotometer
 • SurPass Zeta potential
 • Drop Watcher
 • Plasma Machine PLAtex 600
 • Autoklav
 • Shaking incubator
 • CHROMOJET-printer

Kontakt