Disputation Petchprakai Sirilertsuwan

Välkommen när doktoranden Petchprakai Sirilertsuwan försvarar sin avhandling inom Textilt managemnet med titeln:

Manufacturing Decisions and A Multi-tier Supply Location Decision-Support Model for Enhancing Sustainability in Textile and Clothing Supply Chains

Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-23748


Opponent är professor Britta Gammelgaard, Department of Operations Management, Copenhagen Business School. Disputationen är på engelska.

Disputationen genomförs med ett fåtal i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan:

https://hb-se.zoom.us/j/62984630517

629 8463 0517