Webinarium cirkulär ekonomi DEL 1

Vill du inspireras och skapa dig en förståelse för cirkulär ekonomi?

Webinariet behandlar varför omställningen till en cirkulär ekonomi måste påbörjas och lyfter exempel från Science Park Borås textila innovationsmiljö. En introduktion till cirkulära affärsmodeller ges, liksom en förståelse för hur cirkulär ekonomi är en del av det viktiga
hållbarhetsarbetet.

Detta är det första av två webinarier, där den andra delen ger en fördjupning inom affärsmodellering i en cirkulär ekonomi..

Anmäl dig här!