Material Meetings: examensutställning

I utställningen Material Meetings visar avgångsstudenterna på Textilhögskolans textildesignutbildning sina examensarbeten. De visar på ett utmärkt sätt hur design och materialkunskaper spelar en viktig roll för att tackla nutidens komplexitet. De utställda verken exemplifierar hur avancerade konstnärliga kunskaper och textil metodik kan utmana vedertagna uppfattningar om textila uttryck och material i vår omgivning.

Studenterna berör bland annat teman som biodesign, digitalisering, inkludering och utmaning av traditioner. Dessa formas för att förmedlas genom en textil lins, där uttrycksfulla färger, mönster, material och textila tekniker skapar möjlighet för betraktaren att föreställa sig nya perspektiv på livet.

Här kan du ta del av utställningen digitalt.

Textilmuseets öppettider 12:00 - 16:00
Utställningen pågår från den 4 juni - 19 september.

Läs mer om utställningen och öppettider här