Forskningsseminarium: Polymerteknologi

Välkommen till ett forskningsseminarium i Polymerteknologi!

Datum och tid: 26 november kl. 12:00-12:45
Plats: Zoom och D861

Vi kommer att ha ett hybridforskningsseminarium, vilket innebär att det kommer att finnas personligt seminarium i mötesrummet D861 och online via Zoom. Anslut till Zoomrummet här.

Om seminariet

Katarina Lindström Ramamoorthy, doktorand i avancerade textilstrukturer, och  Robert Auenhammer, doktorand inom polymermaterial från Chalmers tekniska högskola, kommer att presentera sina arbeten i 15 minuter vardera, och sedan följer en kort frågestund. Katarina arbete har den preliminära titeln "Mechanical textile recycling" och Robert kommer att presentera arbetet "X-ray computer tomography aided engineering applied on natural fiber polypropylene: challenges and possibilities".

Hoppas att du kan delta i detta lunchseminarium, och att vi kan utveckla vårt forskningssamarbete ytterligare. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Nästa seminarium kommer att hållas i slutet av februari eller början av mars 2022.

Kontakt

Pooria Khalili
Telefonnummer: 033-435 5959
E-post: pooria.khalili@hb.se