Arbetsmarknadsdagarna STARK

STARK är högskolans arbetsmarknadsmässa där studenter och företag får en möjlighet att träffas och prata om praktik, möjligheter till extrajobb, anställning efter studierna eller hitta ämnet för studentens uppsatsskrivande.

Mässan är till för alla studenter, från att de läser första till sista terminen.

Läs mer om STARK