Svenska Textilmaskinsmässan (STM)

Textilhögskolan lanserar Svenska Textilmaskinsmässan (STM) – en mötesplats för hållbar textilproduktion! Under två dagar kommer vi öppna högskolans lokaler och labb och skapa ett forum för framtidens lokala textilproduktion.

Datum och tider:
13 oktober: 09:00-17:30
14 oktober: 09:00-15:00

Läs om Svenska Textilmaskinsmässan och anmäl dig här.

Mässan är kostnadsfri för besökare.