Disputation Tuser Biswas

Välkommen när doktoranden Tuser Biswas försvarar sin avhandling inom Textil materialteknik med titeln:

Enzyme Printed Fabrics: Bio-functionalisation of Synthetic Textiles by Digital Inkjet Printing

Länk till avhandlingen:

Opponent är professor Tzanko Tzanov, Universitat Poliècnica de Catalunya, Spanien.

Betygsnämnden:
Biträdande professor Shweta Agarwala, Aarhus Universitet, Danmark
Professor Izabella Krucińska, Lodz University of Technology, Polen
Professor Jinsong Shen, De Montfort University, England

Huvudhandledare: Prof. Vincent Nierstrasz, Högskolan i Borås
Bihandledare: Universitetslektor Junchun Yu, Högskolan i Borås

Disputationen är på engelska.