Disputation Sweta Iyer

Välkommen när doktoranden Sweta Iyer försvarar sin avhandling inom Textil materialteknik med titeln:

Luminescent textiles using biobased products – A bioinspired approach

Länk till avhandlingen: urn:nbn:se:hb:diva-23689


Opponent är Georg Gubitz , professor vid University of Natural Resources and Life Sciences, Wien, Österrike. Disputationen är på engelska.

Disputationen genomförs med ett fåtal i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan:

https://hb-se.zoom.us/j/69882035479

698 8203 5479